Gig Book News

Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacjiPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Ury William

Odchodząc od NIE pokazuje, jak pokonywać przeszkody w negocjacjach, aby osiągnąć sukces. William Ury, współautor Dochodząc do TAK proponuje prostą, sprawdzalną metodę rozstrzygania sporów z trudnymi partnerami w kręgu rodziny, znajomych, współpracowników, kontrahentów czy klientów. Odchodząc od NIE odpowiada, jak: - ograniczyć wpływ emocji na negocjacje, - znaleźć wspólny język z przeciwnikiem, - ujawniać własne interesy, aby jednocześnie je realizować, - skutecznie stosować różne techniki negocjacyjne, - stosować siłę, aby osiągnąć porozumienie, - nie dążyć do totalnego zwycięstwa w negocjacjach.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Odchodząc od NIE pokazuje, jak pokonywać przeszkody w negocjacjach, aby osiągnąć sukces. William Ury, współautor Dochodząc do TAK proponuje prostą, sprawdzalną metodę rozstrzygania sporów z trudnymi partnerami w kręgu rodziny, znajomych, współpracowników, kontrahentów czy klientów. Odchodząc od NIE odpowiada, jak: - ograniczyć wpływ emocji na negocjacje, - znaleźć wspólny język z przeciwnikiem, - ujawniać własne interesy, aby jednocześnie je realizować, - skutecznie stosować różne techniki negocjacyjne, - stosować siłę, aby osiągnąć porozumienie, - nie dążyć do totalnego zwycięstwa w negocjacjach.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Przeczytaj . Przedmowa do drugiego wydania. Swoj dziaalnoci staramy si obj wszystkie dziedziny naukowe. WillsBrandon Carla Jak mówi NIE i budowa udane zwizki.


Odchodząc Od Nie

Alternative Title Getting past no negotiating your way from confrontation to cooperation. Efektywne negocjacje w biznesie Olsztyn . Odchodzc od NIE pokazuje jak pokonywa przeszkody w negocjacjach aby osign sukces. Tytu SIA POZYTYWNEGO NIE Autor WILLIAM URY Wydawnictwo Rebis Punkty rabatowe 18000 pkt. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji William Ury PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 4478 z okadka mikka . William Ury PWE 1997 8 197s.opr.kart.lak.piecz.podp. Odchodzc od NIE Negocjowanie od konfrontacji do. Ksika Odchodzc od NIE. William Ury wspóautor Dochodzc do TAK proponuje prost sprawdzaln metod rozstrzygania sporów z trudnymi partnerami w krgu rodziny znajomych wspópracowników kontrahentów czy. Skoncentruj si na interesach a nie stanowiskach 4. Warszawa PWE. Odchodzc od Nie Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. Rosenberg M.B. Od walki i manipulacji do wspópracy 4. Podtytu Subtitle Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. Postpowanie mediacyjne w polskim procesie karnym.


E-książki online w formacie PDF Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji PDF. Skąd pobrać książki za darmo Ury William.

Nie Odchodze UryGig Book News Links


Contact Email