Gig Book News

Meritum. Prawo pracy 2020PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jaśkowski Kazimierz

17. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. W kolejnej edycji uwzględniono m.in. zmiany: w zakresie dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu, które wprowadzają otwarty katalog kryteriów dyskryminacyjnych i nierównego traktowania w zatrudnieniu wzmacniając ochronę pracowników, dotyczące przepisów regulujących dochodzenia roszczeń przez pracowników, którzy doznali mobbingu w zatrudnieniu polegające na przyznaniu pracownikom możliwości dochodzenia roszczenia o odszkodowanie w związku z mobbingiem, również tym zatrudnionym, którzy doznali tego niekorzystnego zjawiska, ale nie rozwiązali umowy o pracę, w zakresie objęcia ochroną trwałości zatrudnienia szerszego kręgu osób korzystających z urlopów macierzyńskich, chodzi konkretnie o  pracowników innych członków rodziny niż pracownik korzystających z urlopów macierzyńskich, ta grupa pracowników zyskała również inne uprawnienia związane z rodzicielstwem, np. możliwość korzystania z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, możliwość żądania przywrócenia do pracy oraz wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, w razie wypowiedzenia umowy na czas określony z naruszeniem przepisów, możliwość dochodzenia odszkodowania, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne albo o przywrócenie do pracy – w przypadku, gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej czas określony w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiedzeniu umowy,  dotyczące wydłużenia terminów o sprostowanie treści świadectwa pracy na wniosek pracownika, dotyczące nowego wzoru świadectwa pracy, dotyczące wprowadzenia możliwości wystąpienia przez pracownika do sądu pracy w sytuacji gdy niewydania dokumentu przez pracodawcę, dotyczące odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, dotyczące zmienionego katalogu danych osobowych kandydata do pracy i pracownika.   Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony „żargonu” prawniczego pozwala na korzystanie z książki osobom zajmującym się sprawami kadrowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego. Nowoczesna formuła książki umożliwia jej bieżącą kwartalną aktualizację w formie elektronicznej przez cały rok. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


17. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. W kolejnej edycji uwzględniono m.in. zmiany: w zakresie dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu, które wprowadzają otwarty katalog kryteriów dyskryminacyjnych i nierównego traktowania w zatrudnieniu wzmacniając ochronę pracowników, dotyczące przepisów regulujących dochodzenia roszczeń przez pracowników, którzy doznali mobbingu w zatrudnieniu polegające na przyznaniu pracownikom możliwości dochodzenia roszczenia o odszkodowanie w związku z mobbingiem, również tym zatrudnionym, którzy doznali tego niekorzystnego zjawiska, ale nie rozwiązali umowy o pracę, w zakresie objęcia ochroną trwałości zatrudnienia szerszego kręgu osób korzystających z urlopów macierzyńskich, chodzi konkretnie o  pracowników innych członków rodziny niż pracownik korzystających z urlopów macierzyńskich, ta grupa pracowników zyskała również inne uprawnienia związane z rodzicielstwem, np. możliwość korzystania z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, możliwość żądania przywrócenia do pracy oraz wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, w razie wypowiedzenia umowy na czas określony z naruszeniem przepisów, możliwość dochodzenia odszkodowania, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne albo o przywrócenie do pracy – w przypadku, gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej czas określony w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiedzeniu umowy,  dotyczące wydłużenia terminów o sprostowanie treści świadectwa pracy na wniosek pracownika, dotyczące nowego wzoru świadectwa pracy, dotyczące wprowadzenia możliwości wystąpienia przez pracownika do sądu pracy w sytuacji gdy niewydania dokumentu przez pracodawcę, dotyczące odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, dotyczące zmienionego katalogu danych osobowych kandydata do pracy i pracownika.   Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony „żargonu” prawniczego pozwala na korzystanie z książki osobom zajmującym się sprawami kadrowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego. Nowoczesna formuła książki umożliwia jej bieżącą kwartalną aktualizację w formie elektronicznej przez cały rok. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Szczegóy MERITUM Prawo pracy 2021 Jakowski Kazimierz. nastpujce zmiany dotyczce przepisów covidowych wprowadzajcych obowizkowe odosobnienie pracownika usprawiedliwiona przyczyna nieobecnoci pracownika . Zamów dostaw do dowolnego salonu i zapa przy odbiorze r . Kazimierz Jakowski ostatnia aktualizacja dostpnoci produktu 22 marca 2021 ksika w ofercie od 1 stycznia 2021.


Meritum Wydawnictwo

Ksika Meritum. Dla jej stwierdzenia trzeba bowiem wykaza zwizek przyczynowoskutkowy pomidzy schorzeniem a sposobem wykonywania pracy. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynajc od momentu przyjcia pracownika do pracy na. Sprawd nasz ofert. Informacje o MERITUM. Wysyka w 5 dni. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynajc od momentu przyjcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy koczc. Zobacz inne Prawo i administracja najtasze i najlepsze oferty opinie.. Przekonaj si sam Zainteresuje równie prezesów spóek czonków rad nadzorczych i zarzdów spóek prokurentów i menederów którzy w swojej pracy stykaj si z problematyk prawa spóek. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy w którym w sposób przystpny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce.


Książki elektroniczne w formacie PDF Meritum. Prawo pracy 2020 PDF. Darmowe e-booki Jaśkowski Kazimierz.Gig Book News Links


Contact Email