Gig Book News

Sprawca niepoczytalny w procesie karnymPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Krakowiak Damian

Monografia stanowi kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z niepoczytalnością sprawcy. Przedstawiono w niej kwestie zarówno karnomaterialne, jak i procesowe. Przyjęto, że niepoczytalność jest okolicznością dekompletującą stronę podmiotową czynu, a niekiedy winę. Główny nurt rozważań karnoprocesowych dotyczył charakteru wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających oraz samego postępowania nim zainicjowanego. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu niezdolności sprawcy do udziału w postępowaniu karnym lub do prowadzenia samodzielnej, rozsądnej obrony. Rozważania z zakresu standardu opiniowania sądowo-psychiatrycznego zostały zilustrowane przypadkami z praktyki sądowej. Część pracy [...] poświęcona prezentacji dziesięciu przypadków jest zdecydowanie unikatowa i bardzo wartościowa poznawczo. Praca może zainteresować osoby zajmujące się naukowo problematyką udziału niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego w procesie karnym, przy czym krąg tych osób nie jest ograniczony wyłącznie do prawników, obejmować może również lekarzy psychiatrów i psychologów klinicznych. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Monografia stanowi kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z niepoczytalnością sprawcy. Przedstawiono w niej kwestie zarówno karnomaterialne, jak i procesowe. Przyjęto, że niepoczytalność jest okolicznością dekompletującą stronę podmiotową czynu, a niekiedy winę. Główny nurt rozważań karnoprocesowych dotyczył charakteru wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających oraz samego postępowania nim zainicjowanego. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu niezdolności sprawcy do udziału w postępowaniu karnym lub do prowadzenia samodzielnej, rozsądnej obrony. Rozważania z zakresu standardu opiniowania sądowo-psychiatrycznego zostały zilustrowane przypadkami z praktyki sądowej. Część pracy [...] poświęcona prezentacji dziesięciu przypadków jest zdecydowanie unikatowa i bardzo wartościowa poznawczo. Praca może zainteresować osoby zajmujące się naukowo problematyką udziału niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego w procesie karnym, przy czym krąg tych osób nie jest ograniczony wyłącznie do prawników, obejmować może również lekarzy psychiatrów i psychologów klinicznych. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Przedstawiono w niej kwestie zarówno karnomaterialne jak i procesowe. Data zakoczenia 20181105 cena 4608 z. Osobowe róda dowodowe w postpowaniu karnym. Kup teraz do 50 . W zalenoci od tego jak rol spenia ustawodawca rónorodnie uksztatowa. Niepoczytalny sprawca czynu zabronionego w postpowaniu karnym.


Niepoczytalność Sprawcy

Przyjto e niepoczytalno jest okolicznoci dekompletujc stron podmiotow czynu a niekie Legal sciences Law . W publikacji autorka analizuje czym jest wina w polskim prawie karnym jak naley ujmowa jej istot jaka jest waciwa teoria winy co skada si na katalog przesanek jej przypisania. wobec sprawcy niepoczytalnego w razie stwierdzenia okolicznoci wymienionych w art. Niepoczytalno a zdolno sprawcy do udziau w postpowaniu karnym 35 2. Zamów dostaw do dowolnego salonu i zapa przy odbiorze. Monografia stanowi kompleksowe ujcie zagadnie zwizanych z niepoczytalnoci sprawcy. W takiej sytuacji za chwil wytoczenia powództwa bdzie uznany dzie w którym zoono pozew w procesie karnym co jest istotne dla oceny terminu przedawnienia roszcze. Przedstawiono . Ksika Sprawca niepoczytalny w procesie karnym autorstwa Krakowiak Damian dostpna w Sklepie EMPIK.COM w cenie. Ebook ksika Sprawca niepoczytalny w procesie karnym Damian Krakowiak. Obserwacja psychiatryczna 3.Rola biegych psychiatrów w badaniu psychiatrycznym. Skorzystaj z naszej oferty i zamów w . Oszustwo w procesie cywilnym jest czynem karalnym.


Bazar książek PDF Sprawca niepoczytalny w procesie karnym PDF. Książki, metodyki, artykuły w formacie PDF Krakowiak Damian.Gig Book News Links


Contact Email