Gig Book News

Geosyntetyki w budownictwie wodnymPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Kazimierowicz-Frankowska Krystyna

W budownictwie wodnym geosyntetyki są wykorzystywane zarówno jako warstwy filtracyjne, drenażowe, separacyjne, zbrojeniowe, jak i ochronne. Stanowią powierzchniowe zabezpieczenia przeciwerozyjne i bariery hydrauliczne. Stosuje się je do budowy praktycznie wszystkich rodzajów budowli hydrotechnicznych, m.in. falochronów, sztucznych raf, ostróg, progów podwodnych, tam i zapór. W niniejszej książce autorka prezentuje aktualny stan wiedzy na temat możliwości wykorzystania geosyntetyków w budownictwie wodnym. Główną uwagę zwraca na zasady projektowania i wykonywania umocnień złożonych z geosyntetycznych elementów, podsumowując przy okazji wyniki kilkuletnich prac prowadzonych na ten temat w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. W publikacji przedstawiono także zasady doboru materiałów i badania, które należy przeprowadzić przed ich zastosowaniem w budownictwie hydrotechnicznym. "Książka przygotowana przez prof. Krystynę Kazimierowicz-Frankowską jest bardzo wartościową pozycją, która wypełnia lukę jaką w klasycznej literaturze stanowi zastosowanie geosyntetyków w budownictwie morskim i wodnym śródlądowym." Z recenzji prof. dra hab. inż. Ryszarda Coufala, ZUT Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


W budownictwie wodnym geosyntetyki są wykorzystywane zarówno jako warstwy filtracyjne, drenażowe, separacyjne, zbrojeniowe, jak i ochronne. Stanowią powierzchniowe zabezpieczenia przeciwerozyjne i bariery hydrauliczne. Stosuje się je do budowy praktycznie wszystkich rodzajów budowli hydrotechnicznych, m.in. falochronów, sztucznych raf, ostróg, progów podwodnych, tam i zapór. W niniejszej książce autorka prezentuje aktualny stan wiedzy na temat możliwości wykorzystania geosyntetyków w budownictwie wodnym. Główną uwagę zwraca na zasady projektowania i wykonywania umocnień złożonych z geosyntetycznych elementów, podsumowując przy okazji wyniki kilkuletnich prac prowadzonych na ten temat w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. W publikacji przedstawiono także zasady doboru materiałów i badania, które należy przeprowadzić przed ich zastosowaniem w budownictwie hydrotechnicznym. "Książka przygotowana przez prof. Krystynę Kazimierowicz-Frankowską jest bardzo wartościową pozycją, która wypełnia lukę jaką w klasycznej literaturze stanowi zastosowanie geosyntetyków w budownictwie morskim i wodnym śródlądowym." Z recenzji prof. dra hab. inż. Ryszarda Coufala, ZUT Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Geosyntetyki w . Zbigniew Sikora z Politechniki Gdaskiej przedstawi nowoczesne technologie budowy waów przeciwpowodziowych na . Zastosowanie geosyntetyków nieprzepuszczalnych do uszczelnie schematy uszczelnie korpusu i podoa zapór ziemnych waów kanaów doprowadzalników zbiorników oczek wodnych skadowisk odpadów. Data zakoczenia 20191024 cena 5903 z.


Geosyntetyki Katalog

httpswww.arkady.info Geosyntetyki mog by klasyfi kowane ze wzgldu na funkcje jakie peni zadania zastosowane surowce przeznaczenie czy technologi produkcji. eBook Geosyntetyki w budownictwie wodnym mobi epub. Oferujemy szerok gam geosyntetyków do zastosowania w budownictwie drogowych wodnym ochronie rodowiska oraz ogrodnictwie. Stosuje si je do budowy praktycznie wszystkich rodzajów budowli hydrotechnicznych m.in. Stosuje si je do budowy praktycznie wszystkich rodzajów budowli. Nazwa przedmiotu1 GEOSYNTETYKI W KONSTRUKCJACH ECTS 2 2. SOKOOWSKI J.


Katalogi e-booków Biblioteka PDF Geosyntetyki w budownictwie wodnym PDF. E-książki kompletne w formacie PDF Kazimierowicz-Frankowska Krystyna.Gig Book News Links


Contact Email