Gig Book News

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Kwalifikacja BD.30. Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Część 2PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Stolarski Jarosław, Śliżewska Joanna, Rożej Anna, Zadrożna Dorota

Publikacja opracowana zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik logistyk do kształcenia w zakresie kwalifikacji SPL.01 (Obsługa magazynów) to kompendium wiedzy na temat organizacji gospodarki zapasami.W podręczniku Obsługa magazynów. Część 1. SPL.01 będą dodane następujące treści: bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy logistyki (podstawowe pojęcia z zakresu logistyki, przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych, miary statystyczne w logistyce, systemy i procesy logistyczne, punkty rozdziału w procesie logistycznym); zapasy (podatność naturalna i techniczna zapasów na magazynowanie, cechy zapasów decydujące o sposobie i warunkach magazynowania, stan i struktura zapasów w magazynie, zamawianie towarów, wielkość i termin dostawy zapasów do magazynu, czynniki wpływające na lokalizacje magazynów); organizowanie procesów transportowych (transport i gałęzie transportu, infrastruktura transportowa, realizacja usług transportowych, przepisy prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące realizacji usługi przewozu, oznaczenia środków transportu, systemy monitorowania ładunków i środków transportu, harmonogram wykonania procesu transportowego, przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności nadawcy, przewoźnika i odbiorcy); zagospodarowanie przestrzeni magazynowej (zarządzenie magazynem); koszty i dokumentacja (dokumentowanie realizacji procesów transportowych); zabezpieczanie majątku (zabezpieczanie majątku przedsiębiorstwa (magazynu) i majątku powierzonego, kontrola stanu ilościowego i jakościowego majątku magazynu oraz zapasów magazynowych); kompetencje personalne i społeczne. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Publikacja opracowana zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik logistyk do kształcenia w zakresie kwalifikacji SPL.01 (Obsługa magazynów) to kompendium wiedzy na temat organizacji gospodarki zapasami.W podręczniku Obsługa magazynów. Część 1. SPL.01 będą dodane następujące treści: bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy logistyki (podstawowe pojęcia z zakresu logistyki, przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych, miary statystyczne w logistyce, systemy i procesy logistyczne, punkty rozdziału w procesie logistycznym); zapasy (podatność naturalna i techniczna zapasów na magazynowanie, cechy zapasów decydujące o sposobie i warunkach magazynowania, stan i struktura zapasów w magazynie, zamawianie towarów, wielkość i termin dostawy zapasów do magazynu, czynniki wpływające na lokalizacje magazynów); organizowanie procesów transportowych (transport i gałęzie transportu, infrastruktura transportowa, realizacja usług transportowych, przepisy prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące realizacji usługi przewozu, oznaczenia środków transportu, systemy monitorowania ładunków i środków transportu, harmonogram wykonania procesu transportowego, przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności nadawcy, przewoźnika i odbiorcy); zagospodarowanie przestrzeni magazynowej (zarządzenie magazynem); koszty i dokumentacja (dokumentowanie realizacji procesów transportowych); zabezpieczanie majątku (zabezpieczanie majątku przedsiębiorstwa (magazynu) i majątku powierzonego, kontrola stanu ilościowego i jakościowego majątku magazynu oraz zapasów magazynowych); kompetencje personalne i społeczne. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Bisaga opis podrcznika Podrcznik charakteryzuje zamówienia publiczne i zwizane z nimi przetargi. Podrcznik do nauki zawodu technik budownictwa Cz 2 Szkoy ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe Beata Bisaga Maria Jolanta Bisaga. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych. Podrcznik do nauki zawodu technik budownictwa Cz 1. Cz 1 autorstwa Bisaga Beata Bisaga Maria Jolanta dostpna w Sklepie EMPIK.COM w cenie 4428 z.


Anna Zadrozna

Podrcznik do nauki zawodów. Podrcznik do nauki zawodu technik budownictwa Cz 2 Bisaga Beata Bisaga Maria Jolanta Podrcznik charakteryzuje zamówienia publiczne i zwizane z nimi przetargi. Sprawd nasz . Promocje nawet do 35. Monta oraz ukadanie zbrojenia w deskowaniach i formach. Kwalifikacja BD.30. Podrcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporzdzanie kosztorysów. Podrcznik do nauki zawodu technik budownictwa Cz 2. Opisuje take jak naley przygotowa roboty ziemne stanu surowego rozbiórkowe.


Książka elektroniczna książek Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Kwalifikacja BD.30. Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Część 2 PDF. E-książki PDF do czytnika Stolarski Jarosław, Śliżewska Joanna, Rożej Anna, Zadrożna Dorota.Gig Book News Links


Contact Email