Gig Book News

Zabić głodem. Sowieckie ludobójstwo na UkrainiePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Dolot Miron

W roku 1929, pragnąc zniszczyć warstwę majętnych chłopów, Józef Stalin nakazał skolektywizować wszystkie ukraińskie gospodarstwa rolne. W kolejnych latach przez ukraińskie wsie przetoczyła się brutalna radziecka kampania konfiskat, terroru i morderstw. Resztki żywności pozostałe po rekwizycjach nie wystarczyły do wyżywienia ludności. W rezultacie nastąpiła klęska głodu, w czasie której zmarło blisko siedem milionów Ukraińców. Ta poruszająca relacja człowieka, który przetrwał wielki głód na Ukrainie, jest opisem codziennej konfrontacji młodego Mirona Dolota z beznadzieją i śmiercią – bezradności wobec aresztowań i maltretowania rodziny oraz przyjaciół – a także jego dorastania, któremu towarzyszyła coraz bardziej dojmująca świadomość absolutnej kontroli sprawowanej przez Sowietów nad życiem jego i rodaków. To także opowieść o zachowaniu godności w obliczu barbarzyńskich poczynań i poniżenia, a także akt oskarżenia wymierzony w ten rozdział radzieckiej historii, którego istnieniu rosyjscy przywódcy wciąż jeszcze zaprzeczają.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


W roku 1929, pragnąc zniszczyć warstwę majętnych chłopów, Józef Stalin nakazał skolektywizować wszystkie ukraińskie gospodarstwa rolne. W kolejnych latach przez ukraińskie wsie przetoczyła się brutalna radziecka kampania konfiskat, terroru i morderstw. Resztki żywności pozostałe po rekwizycjach nie wystarczyły do wyżywienia ludności. W rezultacie nastąpiła klęska głodu, w czasie której zmarło blisko siedem milionów Ukraińców. Ta poruszająca relacja człowieka, który przetrwał wielki głód na Ukrainie, jest opisem codziennej konfrontacji młodego Mirona Dolota z beznadzieją i śmiercią – bezradności wobec aresztowań i maltretowania rodziny oraz przyjaciół – a także jego dorastania, któremu towarzyszyła coraz bardziej dojmująca świadomość absolutnej kontroli sprawowanej przez Sowietów nad życiem jego i rodaków. To także opowieść o zachowaniu godności w obliczu barbarzyńskich poczynań i poniżenia, a także akt oskarżenia wymierzony w ten rozdział radzieckiej historii, którego istnieniu rosyjscy przywódcy wciąż jeszcze zaprzeczają.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Uzupenij informacje na temat odbiorcy. Mylc o ludobójstwie mamy przed oczami zazwyczaj obozy koncentracyjne krwawe rozstrzelania oszalae czystki etniczne. Resztki ywnoci pozostae po rekwizycjach nie wystarczyy do wyywienia ludnoci. Przeczytaj opinie i recenzje. Informacje o ZABI GODEM.


Wielki Głod Ukraina

W roku 1929 Józef Stalin pragnc zniszczy warstw majtnych chopów nakaza skolektywizowa wszystkie ukraiskie gospodarstwa rolne. Zmaro wówczas kilka milionów Ukraiców. dodaj nowy cytat. Tomasz Domaski Relacje deportowanych z Kresów Wschodnich w 1940 roku IPN oddzia Kraków 2014. Zabi godem Sowieckie ludobójstwo na Ukrainie. Miron Dolot. Szybka i bezpieczna dostawa. W kolejnych latach przez wsie przetoczya si brutalna sowiecka kampania konfiskat . Ebook Zabi godem. W marcu 1922 roku rozpoczto konfiskat kosztownoci cerkiewnych jakoby na pomoc godujcym.


Duża książka PDF Zabić głodem. Sowieckie ludobójstwo na Ukrainie PDF. E-książki Najsłynniejsze biblioteki cyfrowe oferują książki Dolot Miron.

Głód Na UkrainieGig Book News Links


Contact Email