Gig Book News

Fryderyk Chopin. KorzeniePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Mysłakowski Piotr, Sikorski Andrzej

Książka Piotra Mysłakowskiego i Andrzeja Sikorskiego dotyczy przede wszystkim pochodzenia i życia rodziców Chopina oraz kręgu ich bliższej i dalszej rodziny, przyjaciół i znajomych. Jest ona wynikiem wieloletnich badań genealogiczno-historycznych. Niewątpliwym osiągnięciem autorów jest znaczne poszerzenie wiedzy na temat pochodzenia rodziców Fryderyka Chopina oraz otaczającego ich kręgu rodzinnego i towarzyskiego, co przyczyniło się do zweryfikowania, wyjaśnienia, a często obalenia panujących w literaturze chopinologicznej legend czy zwykłych zmyśleń, po dziś dzień powtarzanych w biografiach kompozytora, zarówno naukowych, jak i popularnych. Książka nie jest przeznaczona tylko dla specjalistów (muzykologów czy genealogów), ale wszystkich zainteresowanych historią kultury XVIII i XIX wieku. Zawiera szereg nowych szczegółów i ustaleń, a ponadto uwzględnia tło historyczne i społeczne, zarówno w XVIII wieku, w czasach rodziców i dziadków Chopina, jak i w okresie rozwoju Królestwa Kongresowego (1815-1830), kiedy dorastał i dojrzewał młody Fryderyk Chopin. Z recenzji prof. Zofii Helman


Książka Piotra Mysłakowskiego i Andrzeja Sikorskiego dotyczy przede wszystkim pochodzenia i życia rodziców Chopina oraz kręgu ich bliższej i dalszej rodziny, przyjaciół i znajomych. Jest ona wynikiem wieloletnich badań genealogiczno-historycznych. Niewątpliwym osiągnięciem autorów jest znaczne poszerzenie wiedzy na temat pochodzenia rodziców Fryderyka Chopina oraz otaczającego ich kręgu rodzinnego i towarzyskiego, co przyczyniło się do zweryfikowania, wyjaśnienia, a często obalenia panujących w literaturze chopinologicznej legend czy zwykłych zmyśleń, po dziś dzień powtarzanych w biografiach kompozytora, zarówno naukowych, jak i popularnych. Książka nie jest przeznaczona tylko dla specjalistów (muzykologów czy genealogów), ale wszystkich zainteresowanych historią kultury XVIII i XIX wieku. Zawiera szereg nowych szczegółów i ustaleń, a ponadto uwzględnia tło historyczne i społeczne, zarówno w XVIII wieku, w czasach rodziców i dziadków Chopina, jak i w okresie rozwoju Królestwa Kongresowego (1815-1830), kiedy dorastał i dojrzewał młody Fryderyk Chopin. Z recenzji prof. Zofii Helman


product picture Piotr Mysakowski Andrzej Sikorski Fryderyk Chopin. Warszawa Arkady 2013. Kategoria Literatura. 70 PLN 50 PLN. Chopin Saved My Life.


Rodzice Fryderyka Chopina

Korzenie 2009 Fryderyk Chopin. The English edition of the book Fryderyk Chopin. yczenie Fryderyk Chopin A wish Fryderyk Chopin piano María Márquez Torres vocal Tatiana Zialevich music recordingediting Piotr Wieczorek vid. otoczenia Chopinów. Przyjanie Chopina. Fryderyk Chopin. Korzenie Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Korzenie 2009. Bibliografia Ekiert Janusz Fryderyk Chopin. MYSAKOWSKI PIOTR SIKORSKI ANDRZEJ. JeanJacques Eigeldinger.


Pobieranie e-booka Fryderyk Chopin. Korzenie PDF. Tworzenie ebooków, e-booków, epubów, mobi i PDF Mysłakowski Piotr, Sikorski Andrzej.

Fryderyk Chopin Najważniejsze OsiągnięciaGig Book News Links


Contact Email