Gig Book News

Monografie neurologiczne. Tom 6. Znaczenie kliniczne palenia tytoniu w udarze mózguPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Sienkiewicz-Jarosz Halina

Palenie tytoniu jest uznanym czynnikiem ryzyka udaru mózgu, ponad dwukrotnie zwiększającym szansę na wystąpienie tej choroby, jak również ryzyko zgonu oraz ponownego udaru w ciągu kilku lat od pierwszego incydentu. Opracowanie przygotowane przez Halinę Sienkiewicz-Jarosz zawiera podstawowe informacje na temat mechanizmów uzależnienia od nikotyny, skal służących do oceny stanu uzależnienia i motywacji do zaprzestania palenia, a także przegląd możliwości leczenia tego uzależnienia w codziennej praktyce lekarskiej.Autorka zawarła w nim również wyniki własnych badań na temat rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu udaru mózgu, wpływu palenia tytoniu na charakterystykę kliniczną chorych, czynników wpływających na podejmowanie prób zaprzestania palenia, jak również predyktorów utrzymywania abstynencji. Niniejsza monografia może pomóc w opiece nad pacjentami po udarze mózgu uzależnionymi od palenia tytoniu.Adresowana jest nie tylko do lekarzy neurologów, ale również do lekarzy innych specjalności zainteresowanych tą problematyką.


Palenie tytoniu jest uznanym czynnikiem ryzyka udaru mózgu, ponad dwukrotnie zwiększającym szansę na wystąpienie tej choroby, jak również ryzyko zgonu oraz ponownego udaru w ciągu kilku lat od pierwszego incydentu. Opracowanie przygotowane przez Halinę Sienkiewicz-Jarosz zawiera podstawowe informacje na temat mechanizmów uzależnienia od nikotyny, skal służących do oceny stanu uzależnienia i motywacji do zaprzestania palenia, a także przegląd możliwości leczenia tego uzależnienia w codziennej praktyce lekarskiej.Autorka zawarła w nim również wyniki własnych badań na temat rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu udaru mózgu, wpływu palenia tytoniu na charakterystykę kliniczną chorych, czynników wpływających na podejmowanie prób zaprzestania palenia, jak również predyktorów utrzymywania abstynencji. Niniejsza monografia może pomóc w opiece nad pacjentami po udarze mózgu uzależnionymi od palenia tytoniu.Adresowana jest nie tylko do lekarzy neurologów, ale również do lekarzy innych specjalności zainteresowanych tą problematyką.


W przypadku wszystkich chorych zebrano informacje z obserwacji w 3 miesicu po wypisie ze szpitala oraz dla wikszoci chorych take w 6 miesicu. Szczegóy Nadrzdna kategoria ROOT Opublikowano wtorek 1809 865 artykuów i ksiek 1070 nowoci. Ponad poowa chorych po udarze mózgu to osoby w rónym stopniu niepenosprawne natomiast okoo 20 to chorzy lecy cakowicie uzalenieni od pomocy innych. Celem badania wieloorodkowego Bydgoszcz Zabrze Biaystok Szczecin bya analiza zwizku midzy paleniem tytoniu a aktywnoci choroby u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym leczonych lekami immunomodulujcymi. Znaczenie kliniczne palenia tytoniu w udarze mózgu . Ocenia si e na wiecie pali tyto ponad 1 mld ludzi 14.


Halina Sienkiewicz Jarosz Opinie

roku leczenia u 14 chorych w 3. Seria Monografie neurologiczne 6. Blisze informacje o sposobie zgaszania mona uzyska na stronie internetowej a w Polsce od dr. ANDSERSON PETER. Sygit Zdrowie publiczne Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010 s. 9788361705116.


Dobre książki PDF Monografie neurologiczne. Tom 6. Znaczenie kliniczne palenia tytoniu w udarze mózgu PDF. Książki elektroniczne epub PDF Sienkiewicz-Jarosz Halina.Gig Book News Links


Contact Email