Gig Book News

Przekład i władza. Polskie tłumaczenia Braci Karamazow Fiodora DostojewskiegoPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Rozwadowska Kinga

"Uważam rozprawę Kingi Rozwadowskiej za pracę wybitną, którą przeczytałem z niekłamanym pożytkiem i przyjemnością. Wychodząc od analizy przypadku, Autorka stawia tezy ogólne, dokonuje syntetyzujących opisów i współtworzy bardzo wyraźnie określoną filozofię tłumaczenia: »przekład jest nieprzerwanym podważaniem zastanego porządku«. To rozprawa o tym, czym jest dzisiaj przekład, jakie jest miejsce tłumacza w przekładanym tekście, jaka jest jego relacja wobec autora." Z recenzji prof. Jerzego Jarniewicza"Rozprawa Kingi Rozwadowskiej stanowi istotny wkład w rozwój badań nad przekładem literackim. Autorka zaprezentowała w niej doskonałe kompetencje filologiczne, komparatystyczne i przekładoznawcze, jak również rozległą wiedzę ogólnohumanistyczną i kulturową. Jej książka charakteryzuje się nowatorstwem metodologicznym, znakomitą orientacją w rozległym i trudnym materiale źródłowym oraz jego kontekstach, a także – co nie bez znaczenia dla jej przyszłych odbiorców – precyzją wysłowienia i logicznością wywodu." Z recenzji prof. Ewy Kraskowskiej"To, co dla mnie, a zapewne nie tylko dla mnie, stanowi o atrakcyjności intelektualnej przygody, do której zaprasza nas Autorka, to przedstawienie relacji oryginał–przekład w zupełnie nowej perspektywie, a mianowicie jako zwrócenie uwagi naautonomię, niezależność i dynamiczność przekładu a także na pozycję i znaczenie tłumacza. Rozważania te wzbogacają ogólną refleksję o współczesnym przekładoznawstwie i przekładzie. Autorka w każdym z analizowanych przez siebie fragmentów ustala, że naturą tłumaczenia jest polifoniczność i że homofonia pozostaje mu obca." Z recenzji prof. Haliny Waszkielewicz Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


"Uważam rozprawę Kingi Rozwadowskiej za pracę wybitną, którą przeczytałem z niekłamanym pożytkiem i przyjemnością. Wychodząc od analizy przypadku, Autorka stawia tezy ogólne, dokonuje syntetyzujących opisów i współtworzy bardzo wyraźnie określoną filozofię tłumaczenia: »przekład jest nieprzerwanym podważaniem zastanego porządku«. To rozprawa o tym, czym jest dzisiaj przekład, jakie jest miejsce tłumacza w przekładanym tekście, jaka jest jego relacja wobec autora." Z recenzji prof. Jerzego Jarniewicza"Rozprawa Kingi Rozwadowskiej stanowi istotny wkład w rozwój badań nad przekładem literackim. Autorka zaprezentowała w niej doskonałe kompetencje filologiczne, komparatystyczne i przekładoznawcze, jak również rozległą wiedzę ogólnohumanistyczną i kulturową. Jej książka charakteryzuje się nowatorstwem metodologicznym, znakomitą orientacją w rozległym i trudnym materiale źródłowym oraz jego kontekstach, a także – co nie bez znaczenia dla jej przyszłych odbiorców – precyzją wysłowienia i logicznością wywodu." Z recenzji prof. Ewy Kraskowskiej"To, co dla mnie, a zapewne nie tylko dla mnie, stanowi o atrakcyjności intelektualnej przygody, do której zaprasza nas Autorka, to przedstawienie relacji oryginał–przekład w zupełnie nowej perspektywie, a mianowicie jako zwrócenie uwagi naautonomię, niezależność i dynamiczność przekładu a także na pozycję i znaczenie tłumacza. Rozważania te wzbogacają ogólną refleksję o współczesnym przekładoznawstwie i przekładzie. Autorka w każdym z analizowanych przez siebie fragmentów ustala, że naturą tłumaczenia jest polifoniczność i że homofonia pozostaje mu obca." Z recenzji prof. Haliny Waszkielewicz Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Polskie tumaczenia Braci Karamazow Fiodora Dostojewskiego . W krgu Fiodora Dostojewskiego. Janusz Majcherek. Informacje o .


Bracia Karamazow Tłumaczenia

Rozwadowska Kinga ISBN44872 Ksiki Nauki spoeczne humanistyczne ekonomiczne Literaturoznawstwo. Autorem najnowszego przekadu Braci Karamazow by Cezary Wodziski 2015 . Znajdziesz tutaj niezbdne informacje o autorze genez utworu charakterystyk postaci dokadny opis czasu i miejsca akcji szczegóowy plan wydarze analiz symboli oraz omówienie gównych wtków i motywów literackich pojawiajcych si w utworze. w Modziku i Braciach Karamazow. Wyszukiwanie ksiek audiobooków i ebooków w bibliotece. Przekad i wadza. Okadka mikka. Opowiada dzieje czterech braci których czy tragedia zabójstwo ojca. Polskie tumaczenia Braci Karamazow Fiodora Dostojewskiego Seria Translatio Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu . Polskie tumaczenia Braci Karamazow Fiodora Dostojewskiego Kinga Rozwadowska nie ma jeszcze dodanej recenzji. Zamów dostaw do dowolnego salonu i zapa przy odbiorze. Polskie tumaczenia Braci Karamazow Fiodora Dostojewskiego. Na jzyk polski tumaczono Braci Karamazow kilkakrotnie poczwszy od przekadu Barbary Beaupré z 1913 roku poprzez rówiene tumaczenia Aleksandra Wata 1928 i Wacawa Wireskiego 1929 a po najnowszy przekad Adama Pomorskiego z 2004 roku. Stanford Libraries official online search tool for books media journals databases government documents and more.


Książki elektroniczne Przekład i władza. Polskie tłumaczenia Braci Karamazow Fiodora Dostojewskiego PDF. Pobieranie e-booka Rozwadowska Kinga.Gig Book News Links


Contact Email