Gig Book News

Ateizm w kulturze Zachodu i WschoduPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

Książka, którą Państwu prezentujemy, koncentruje się na zjawisku ateizmu – zjawisku głośnym, a jednak ciągle nieprzedyskutowanym do końca, zjawisku, o którym trzeba mówić zwłaszcza dzisiaj. Żyjemy bowiem w czasach bardzo niejednoznacznych w kwestii religijnej. Z jednej strony w jakimś sensie jesteśmy spadkobiercami epoki oświecenia. Sekularyzacja wielu dziedzin naszego życia stanowi niepodważalny fakt. Z drugiej strony religia nowymi drogami ponownie wkracza w nasze życie. W czasach „zsekularyzowanych” obserwujemy rozkwit rozmaitych form religijnych fundamentalizmów, dyskursu religijnego w życiu publicznym, filozoficznego powrotu religii w myśli postsekularnej, wreszcie – na co zwraca uwagę Slavoj Žižek – tej specyficznej dla naszej epoki formy wiary cynicznej, traktowanej niepoważnie, a jednak w pewnym sensie silniejszej niż kiedykolwiek wcześniej. W tej sytuacji proponujemy próbę przemyślenia problemu religii na nowo, patrząc na nią z punktu widzenia tych, którzy istnienie Boga odrzucają.


Książka, którą Państwu prezentujemy, koncentruje się na zjawisku ateizmu – zjawisku głośnym, a jednak ciągle nieprzedyskutowanym do końca, zjawisku, o którym trzeba mówić zwłaszcza dzisiaj. Żyjemy bowiem w czasach bardzo niejednoznacznych w kwestii religijnej. Z jednej strony w jakimś sensie jesteśmy spadkobiercami epoki oświecenia. Sekularyzacja wielu dziedzin naszego życia stanowi niepodważalny fakt. Z drugiej strony religia nowymi drogami ponownie wkracza w nasze życie. W czasach „zsekularyzowanych” obserwujemy rozkwit rozmaitych form religijnych fundamentalizmów, dyskursu religijnego w życiu publicznym, filozoficznego powrotu religii w myśli postsekularnej, wreszcie – na co zwraca uwagę Slavoj Žižek – tej specyficznej dla naszej epoki formy wiary cynicznej, traktowanej niepoważnie, a jednak w pewnym sensie silniejszej niż kiedykolwiek wcześniej. W tej sytuacji proponujemy próbę przemyślenia problemu religii na nowo, patrząc na nią z punktu widzenia tych, którzy istnienie Boga odrzucają.


Ateizm w sporze z religi prze. Ateizm w kultu. monografii Koncepcja wiary w Römerbrief Karla Bartha cyklu artykuów analizujcych fenomen duchowoci ateistycznej. Freta 5 w pitek 31 sierpnia o 1800.


Kultura Wschodu I Zachodu

ri Ramana Maharishi i Nisargadatta Maharaj 31 . Ateizm w filozofii Wschodu MARTA KUDELSKA Filologiczna analiza terminów teizm ateizm i jej wpyw na recepcje filozoficznych systemów Wschodu 17 UKASZ TRZCISKI Problem ateizmu w filozofii indyjskiej. Ksika któr Pastwu prezentujemy koncentruje si na zjawisku ateizmu. Redaktor wydaje antologi utworów. 5 Spis treci JOWITA GUJA Wprowadzenie ateizm filozoficzny róda gówne problemy i nurty 7 I. Organizatork bya dr Jowita Guja z . Wprowadzenie ateizm filozoficzny róda gówne problemy i nurty 7 I. Autorzy rekonstruuj inspiracje protestanckie w kulturze zachodniej. Orientalizm z ac.


Jak czytać książki w formacie PDF na telefonie komórkowym Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu PDF. Darmowe e-booki .Gig Book News Links


Contact Email