Gig Book News

Motywowanie do Pracy. Teorie i InstrumentyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Sekuła Zofia

W jaki sposób sprawić, aby pracownik był wydajny i chętnie wykonywał swoją pracę? W książce autorka - ekspert w zakresie polityki personalnej - omawia w przystępny sposób wszystkie zagadnienia związane z motywowaniem pracowników. W tym celu przeprowadza analizę najistotniejszych koncepcji teoretycznych i modeli motywacji do pracy, wskazuje czynniki wpływające na motywację do pracy oraz doradza, jak kształtować system motywacyjny w organizacji i zapobiegać demotywacji. Dopełnieniem rozważań teoretycznych jest część praktyczna, zawierająca opis wyników badań na temat czynników motywacji do pracy w siedmiu organizacjach.


W jaki sposób sprawić, aby pracownik był wydajny i chętnie wykonywał swoją pracę? W książce autorka - ekspert w zakresie polityki personalnej - omawia w przystępny sposób wszystkie zagadnienia związane z motywowaniem pracowników. W tym celu przeprowadza analizę najistotniejszych koncepcji teoretycznych i modeli motywacji do pracy, wskazuje czynniki wpływające na motywację do pracy oraz doradza, jak kształtować system motywacyjny w organizacji i zapobiegać demotywacji. Dopełnieniem rozważań teoretycznych jest część praktyczna, zawierająca opis wyników badań na temat czynników motywacji do pracy w siedmiu organizacjach.


Zagadnienie to zarówno w obszarze teorii jak i praktyki budzi wiele emocji. Some features of the site may not work correctly. Motywowanie do pracy teorie i instrumenty. Pocztowski Zarzdzanie zasobami ludzkimi strategie procesy . Data zakoczenia 20190715 cena 58 . Data zakoczenia 20180727 cena .


Motywowanie Do Pracy Sekuła Pdf

Teorie i Instrumenty. Motywowanie menederów XXI wieku pienidz czy samorealizacja? materiay z sympozjum naukowego Siedlce 19 listopada 2003 r. Motywowanie do pracy. Autotagi druk. W tym celu przeprowadza analiz najistotniejszych koncepcji teoretycznych i modeli . teorie procesu motywowania model dziaa ksztatujcych bezpieczne postpowanie pracowników oraz konkretne metody i rodki motywowania do bezpiecznej pracy. Sekua Motywowanie do pracy. Motywowanie polega na wpywaniu na zachowania pracowników za pomoc okrelonych bodców zarówno materialnych jak i niematerialnych. Celem artykuu jest przedstawienie wasnej koncepcji projektowania systemu motywowania pracowników. Podstawowe modele i teorie motywacji 1.4. Dokument pdf 18.2 MB.


Uczelniane książki PDF Motywowanie do Pracy. Teorie i Instrumenty PDF. Darmowe e-booki Sekuła Zofia.

Motywowanie Do Pracy Teorie I Instrumenty Teorie Motywacji LiteraturaGig Book News Links


Contact Email