Gig Book News

Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsiPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Lubaś Marcin

Książka jest sprawozdaniem z badań terenowych zrealizowanych przez Autora we wsi zamieszkałej przez dwie grupy Macedończyków wyznających prawosławie i islam. Ich celem był opis i wyjaśnienie mechanizmu funkcjonowania granic społecznych, wyznaczanych przez wyznawaną wiarę (przynależność do dwóch odrębnych wspólnot religijnych). Autor spędził w badanej wsi wiele miesięcy, obserwując praktyki społeczne (w niektórych uczestnicząc) i prowadząc wywiady.


Książka jest sprawozdaniem z badań terenowych zrealizowanych przez Autora we wsi zamieszkałej przez dwie grupy Macedończyków wyznających prawosławie i islam. Ich celem był opis i wyjaśnienie mechanizmu funkcjonowania granic społecznych, wyznaczanych przez wyznawaną wiarę (przynależność do dwóch odrębnych wspólnot religijnych). Autor spędził w badanej wsi wiele miesięcy, obserwując praktyki społeczne (w niektórych uczestnicząc) i prowadząc wywiady.


Wspóistnienie midzyreligijne w zachodniomacedoskiej wsi fragment. W tym dniu wierni przyjmuj na swoje gowy popió znak podjcia wielkopostnej pokuty i nawrócenia. wietna pozycja. Papie odwiedzi tam Bagdad Nadaf Irbil Mosul Karakosz i Ur skd pochodzi biblijny Abraham do którego dziedzictwa przyznaj si judaizm chrzecijastwo i islam.


Marcin Lubas

wysp odwiedzi Jan Pawe II. The worlds basterd. Jeli w tekcie s przypisy powinny by one nieliczne krótkie i umieszczone. Wspóistnienie midzyreligijne w zachodniomacedoskiej wsi . Jacek Raciborski Raz jeszcze o obywatelstwie. Luba Marcin 2011 Rónowiercy. od 010 z za stron. 207213 Varia. Religious Co Exixtence in WestM. by A Engelking 2018 Cited by 3 Rónowiercy. Po wizycie papiea Franciszka Irak wprowadzi obowizujcy w caym kraju Narodowy Dzie Tolerancji i Wspóistnienia.


Katalogi e-booków Biblioteka PDF Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi PDF. Elektroniczna baza książek cz Lubaś Marcin.Gig Book News Links


Contact Email