Gig Book News

Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązkiPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Zajączkowska-Burtowy Joanna

Autorka dokonuje kompleksowej wykładni przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących instytucję kontaktów z dzieckiem. Omawia formy kontaktów, sposoby ich ograniczenia i pozbawienia, a także kontakty z innymi niż rodzice osobami bliskimi. Przytacza wiele praktycznych przykładów rozwiązań najczęściej występujących problemów, nie pomijając przy tym własnych wniosków, opartych na szerokim tle prawnoporównawczym i licznie powoływanych poglądach doktryny i judykatury.Czytelnicy odnajdą w opracowaniu m.in.: analizę istoty kontaktów z dzieckiem oraz praw i obowiązków stron, szerokie omówienie problematyki form kontaktów, rozwiązania służące dziecku i łagodzące konflikt pomiędzy rodzicami, koncepcje i wykładnie pozwalające na nowo interpretować istniejące przepisy. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Autorka dokonuje kompleksowej wykładni przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących instytucję kontaktów z dzieckiem. Omawia formy kontaktów, sposoby ich ograniczenia i pozbawienia, a także kontakty z innymi niż rodzice osobami bliskimi. Przytacza wiele praktycznych przykładów rozwiązań najczęściej występujących problemów, nie pomijając przy tym własnych wniosków, opartych na szerokim tle prawnoporównawczym i licznie powoływanych poglądach doktryny i judykatury.Czytelnicy odnajdą w opracowaniu m.in.: analizę istoty kontaktów z dzieckiem oraz praw i obowiązków stron, szerokie omówienie problematyki form kontaktów, rozwiązania służące dziecku i łagodzące konflikt pomiędzy rodzicami, koncepcje i wykładnie pozwalające na nowo interpretować istniejące przepisy. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygaj wspólnie. 58 1 k.r.o. Przebywanie z dzieckiem 113.1. Zobacz inne Literatura.


Kontakty Z Dzieckiem

Ksika Kontakty z dzieckiem. 113 1 1 kro generaln zasad jest e jeeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice okrelaj wspólnie kierujc si dobrem dziecka i biorc pod uwag jego rozsdne yczenia. Omawia formy kontaktów sposoby ich ograniczenia i pozbawienia a take kontakty z innymi ni rodzice osobami bliskimi. Kontakty z dzieckiem Prawa i obowizki Autorka dokonuje kompleksowej wykadni przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuczego regulujcych instytucj kontaktów z dzieckiem. z miasta Kraków. Autorka dokonuje kompleksowej wykadni przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuczego regulujcych instytucj kontaktów z dzieckiem. Kiedy dojdzie do rozwodu zostan one okrelone w wyroku orzekajcym rozwód. Wówczas obok kwestii dotyczcych rozpadu maestwa alimentów i wadzy rodzicielskiej sd decyduje o czstotliwoci oraz zasadach odbywania kontaktów. analiz istoty kontaktów z dzieckiem oraz praw i obowizków stron szerokie omówienie problematyki form kontaktów rozwizania suce dziecku i . Omawia formy .


Fikcja (e-booki) w formacie PDF Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki PDF. E-booki publikują twoją książkę Zajączkowska-Burtowy Joanna.Gig Book News Links


Contact Email