Gig Book News

Ordynacja Podatkowa Źródła i Wykładnia Prawa PodatkowegoPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

Podręcznik adresowany jest do studentów prawa, administracji, ekonomii, biznesu oraz finansów i rachunkowości, jak też do wszystkich tych, którzy chcą zapoznać się, czy też ugruntować swoją wiedzę z zakresu ogólnego prawa podatkowego. W pierwszym rozdziale książki Autorzy wyczerpująco a zarazem w przystępny sposób przedstawiają źródła prawa podatkowego, w tym źródła międzynarodowego prawa podatkowego oraz analizę zagadnień wykładni (interpretacji) przepisów prawa podatkowego. Pozostałe rozdziały poświęcone zostały problematyce zawartej w Ordynacji podatkowej. Kolejność omawianych zagadnień pozwala w sposób jasny i zrozumiały zapoznać się z konstrukcją zobowiązania podatkowego poprzez analizę elementów tworzących to zobowiązanie takich jak: podmioty uczestniczące w stosunku prawno podatkowym, sposoby powstawania takiego stosunku oraz jego wygasania czy też możliwe rodzaje zabezpieczeń wykonania zobowiązania podatkowego. W opracowaniu omówiono także postępowanie podatkowe, zasady kontroli podatkowej, porównując ją dla pełniejszego zrozumienia istoty kontroli podatkowej z kontrolą skarbową oraz zamieszczono wybrane orzecznictwo.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Podręcznik adresowany jest do studentów prawa, administracji, ekonomii, biznesu oraz finansów i rachunkowości, jak też do wszystkich tych, którzy chcą zapoznać się, czy też ugruntować swoją wiedzę z zakresu ogólnego prawa podatkowego. W pierwszym rozdziale książki Autorzy wyczerpująco a zarazem w przystępny sposób przedstawiają źródła prawa podatkowego, w tym źródła międzynarodowego prawa podatkowego oraz analizę zagadnień wykładni (interpretacji) przepisów prawa podatkowego. Pozostałe rozdziały poświęcone zostały problematyce zawartej w Ordynacji podatkowej. Kolejność omawianych zagadnień pozwala w sposób jasny i zrozumiały zapoznać się z konstrukcją zobowiązania podatkowego poprzez analizę elementów tworzących to zobowiązanie takich jak: podmioty uczestniczące w stosunku prawno podatkowym, sposoby powstawania takiego stosunku oraz jego wygasania czy też możliwe rodzaje zabezpieczeń wykonania zobowiązania podatkowego. W opracowaniu omówiono także postępowanie podatkowe, zasady kontroli podatkowej, porównując ją dla pełniejszego zrozumienia istoty kontroli podatkowej z kontrolą skarbową oraz zamieszczono wybrane orzecznictwo.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Postpowanie egzekucyjne w administracji. Postpowanie przed organami administracji publicznej i sdami administracyjnymi oraz postpowanie egzekucyjne w administracji 158 123 35 6. Rodzaje i hierarchia metod wykadni prawa podatkowego. Wykadnia prawa polega na wyjanieniu sensu przepisów prawnych ustaleniu waciwego ich rozumienia przypisaniu im odpowiedniego znaczenia bd wyznaczeniu ich zakresu.Przez wykadni rozumie si okrelone czynnoci podjte w celu ustalenia znaczenia i zakresu wyrae jzyka prawnego.


Źródła Prawa Podatkowego

przeciwnie e dyrektywy s ródem prawa pochodnego wydawanego na . Midzynarodowe prawo podatkowe i prawo podatkowe Unii Europejskiej. Mastalski red. Ordynacja podatkowa. róda prawa i wykadnia prawa. Wewntrzna wykadnia systemowa prawa podatkowego . Zasada rozstrzygania wtpliwoci co do treci przepisów prawa podatkowego na korzy podatnika tzw. Ordynacja podatkowa. 14a14p Ordynacji podatkowej14 ma obowizek uwzgldni przepisy dyrektyw . Podrcznik adresowany jest do studentów prawa administracji ekonomii biznesu oraz finansów i rachunkowoci jak te do wszystkich tych którzy chc zapozna si czy te ugruntowa swoj wiedz z zakresu ogólnego prawa podatkowego. Ordynacja podatkowa zobowizania podatkowe procedura podatkowa postpowanie podatkowekontrola podatkowa czynnoci sprawdzajce. Informacje o Ordynacja podatkowa róda i wykadnia prawa 01 w archiwum Allegro. Analiza podatkowa 71 71 3. Dyrektywy Unii Europejskiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.


Gdzie są e-booki do pobrania? Ordynacja Podatkowa Źródła i Wykładnia Prawa Podatkowego PDF. Źródła ogólnodostępnych e-książek e-booków .Gig Book News Links


Contact Email