Gig Book News

Kontrakty terminowe i opcjePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Hull John

Książka Hulla jest podręcznikiem adresowanym do studentów kierunków ekonomicznych oraz praktyków, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą rynków terminowych. Zostały tu omówione między innymi ogólne zasady działania rynków terminowych, sposoby konstruowania i funkcjonowania kontraktów forward i futures, wykorzystywanie kontraktów futures w transakcjach zabezpieczających, transakcje swapowe, zasady działania rynków opcji, strategie opcyjne, sposoby wyceny opcji (model dwumianowy i model Blacka-Scholesa) oraz techniki ubezpieczania portfela. Każdy rozdział zakończony jest pytaniami i zadaniami sprawdzającymi stopień opanowania materiału, dzięki czemu książka będzie niezwykle pomocna zarówno dla wykładowców, jak i tych, którzy zechcą samodzielnie poznać omawiane w niej zagadnienia. Kontrakty terminowe i opcje to najbardziej znane wprowadzenie w problematykę rynków terminowych, które z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia w świecie inwestycji i finansów.


Książka Hulla jest podręcznikiem adresowanym do studentów kierunków ekonomicznych oraz praktyków, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą rynków terminowych. Zostały tu omówione między innymi ogólne zasady działania rynków terminowych, sposoby konstruowania i funkcjonowania kontraktów forward i futures, wykorzystywanie kontraktów futures w transakcjach zabezpieczających, transakcje swapowe, zasady działania rynków opcji, strategie opcyjne, sposoby wyceny opcji (model dwumianowy i model Blacka-Scholesa) oraz techniki ubezpieczania portfela. Każdy rozdział zakończony jest pytaniami i zadaniami sprawdzającymi stopień opanowania materiału, dzięki czemu książka będzie niezwykle pomocna zarówno dla wykładowców, jak i tych, którzy zechcą samodzielnie poznać omawiane w niej zagadnienia. Kontrakty terminowe i opcje to najbardziej znane wprowadzenie w problematykę rynków terminowych, które z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia w świecie inwestycji i finansów.


W empiku zamówiem j bo mieli wpisany rok wydania. Dziki nowym instrumentom inwestorzy zyskuj moliwo zarabiania na wzrostach lub spadkach indeksów giedowych towarów lub stóp procentowych. w kontrakty terminowe i opcje Gieda Papierów Wartociowych w . Ksika Kontrakty terminowe i opcje Hulla to obowizkowa lektura dla wszystkich osób interesujcych si instrumentami pochodnymi graczy giedowych studentów profesjonalistów. Plan prezentacji 1.


Hull Opcje

Mona powiedzie e te papiery wartociowe stanowi podstaw rynków finansowych. okrelonej stopy procentowej ceny papieru wartociowego lub towaru kursu wymiany walut indeksu cen lub stóp oceny wiarygodnoci kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkoci. Stan uywany. Plan prezentacji. Mnonik na kontraktach opcyjnych wynosi 5 i jest prostszy do kontroli pod wzgldem finansowym. Opcja daje stronie moliwo kupna lub sprzeday w przyszoci ale bez zobowizania do . Inwestorzy mog naby prawo do kupna lub sprzeday. Zaburzenia modelu BlackaScholesa 17. opcje s to instrumenty asymetryczne w których jedna strona nabywa prawo druga przyjmuje zobowizanie wicej o opcjach. Strategie zabezpieczajce przy uyciu transakcji futur es 5. Hull Maple Financial Group Professor of Derivatives and Risk Management Joseph L. Do najpopularniejszych nale kontrakty terminowe na indeks WIG20 oraz kontrakty na akcje . Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje GPW.


Tanie e-booki Kontrakty terminowe i opcje PDF. Dobre książki PDF Hull John.

Kontrakty Terminowe OpcjeGig Book News Links


Contact Email