Gig Book News

Rzymskie prawo prywatne. KompendiumPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Dębiński Antoni

Publikacja "Rzymskie prawo prywatne. Kompendium" przystępnie i zwięźle omawia podstawowe instytucje i zasady prawa rzymskiego. Podręcznik obejmuje całość wykładanego na polskich uczelniach materiału: zagadnienia wstępne (pojęcie, podziały, systematyka prawa rzymskiego), zarys historii rozwoju państwa i prawa rzymskiego, rzymskie prawo prywatne, materialne i formalne (proces cywilny, prawo osobowe, prawo rodzinne, prawo rzeczowe, zobowiązania oraz prawo spadkowe). Dla ułatwienia w posługiwaniu się podręcznikiem na końcu zamieszczone zostały indeksy: terminów i zwrotów łacińskich, paremii rzymskich oraz osób. Dodatkowym walorem książki są zabawne rysunki oraz tabele i schematy, syntetyzujące wywód na temat danej instytucji prawnej. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Publikacja "Rzymskie prawo prywatne. Kompendium" przystępnie i zwięźle omawia podstawowe instytucje i zasady prawa rzymskiego. Podręcznik obejmuje całość wykładanego na polskich uczelniach materiału: zagadnienia wstępne (pojęcie, podziały, systematyka prawa rzymskiego), zarys historii rozwoju państwa i prawa rzymskiego, rzymskie prawo prywatne, materialne i formalne (proces cywilny, prawo osobowe, prawo rodzinne, prawo rzeczowe, zobowiązania oraz prawo spadkowe). Dla ułatwienia w posługiwaniu się podręcznikiem na końcu zamieszczone zostały indeksy: terminów i zwrotów łacińskich, paremii rzymskich oraz osób. Dodatkowym walorem książki są zabawne rysunki oraz tabele i schematy, syntetyzujące wywód na temat danej instytucji prawnej. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Opracowanie Rzymskie prawo prywatne to kompendium które w sposób przystpny i zwizy omawia podstawowe instytucje i zasady prawa rzymskiego. Podrcznik obejmuje cao wykadanego w polskich uczelniach materiau zagadnienia wstpne pojcie podziay systematyka prawa rzymskiego zarys historii rozwoju pastwa i prawa rzymskiego rzymskie prawo prywatne materialne i. Title Rzymskie prawo prywatne Kompendium Dbiski Antoni ksiga PDF epub fb2 Created D38 AM . Dbiskiego pt.


Rzymskie Prawo Prywatne Kompendium Dębiński Pdf

Opracowanie Rzymskie prawo prywatne to kompendium które w sposób przystpny i zwizy omawia podstawowe instytucje i zasady prawa rzymskiego.Podrcznik obejmuje cao wykadanego w polskich uczelniach materiau zagadnienia wstpne pojcie podziay systematyka prawa rzymskiego zarys historii rozwoju pastwa i prawa rzymskiego rzymskie prawo prywatne materialne i. Podrcznik obejmuje cao wykadanego w polskich uczelniach materiau zagadnienia wstpne pojcie podziay systematyka prawa rzymskiego zarys historii rozwoju pastwa i prawa rzymskiego rzymskie. Prawo rzymskie miao istotny wpyw na rozwój prawodawstwa europejskiego tzw. 5864 z 6900 z. Kompendium przystpnie i zwile omawia podstawowe instytucje i zasady prawa rzymskiego. Religia i prawo karne w staroytnym Rzymie 1998 Dbiski Antoni Rzymskie prawo prywatne Warszawa 2007 Dillon Matthew Lynda Garland Ancient Rome Social and Historical Documents from the Early Republic to the Death of Augustus . Rzymskie prawo prywatne Kompendium Antoni Dbiski 64.20 z. Rzymskie prawo prywatne Kompendium Dbiski A na Allegro.pl Zrónicowany zbiór ofert najlepsze ceny i promocje. 6383 z z dostaw.


Darmowe książki w formacie PDF do pobrania Rzymskie prawo prywatne. Kompendium PDF. Książki w formacie PDF do pobrania Dębiński Antoni.

Zasady Prawa RzymskiegoGig Book News Links


Contact Email