Gig Book News

Banki centralne wobec kryzysu. Niestandardowe narzędzia polityki pieniężnejPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Skibińska-Fabrowska Ilona

Polityka pieniężna i narzędzia stosowane przez banki centralne są od dawna przedmiotem szczegółowych badań i analiz. Wzrost zainteresowania tą problematyką przypada na ostatnie lata. Jest to wynik wysokiej aktywności banków centralnych w reakcji na kryzys na rynku finansowym i w sferze realnej gospodarki. Zaburzenia na globalnych rynkach zmieniły warunki działania władz monetarnych. Stanęły one przed wyzwaniem związanym z nieskutecznością dotychczas stosowanych instrumentów polityki pieniężnej. Odpowiedzią było wypracowanie i wdrożenie nowych narzędzi. Efekty ich zastosowania ciągle jeszcze nie są do końca rozpoznane, a przed badaczami staje wiele problemów do rozwiązania. W publikacji autorka stara się znaleźć odpowiedź na niektóre z nich: Czy prowadzona przed wybuchem kryzysu finansowego polityka pieniężna była skuteczna? Jak zareagowały banki centralne na zaburzenia na rynkach finansowych? Jakie nowe instrumenty zostały wypracowane w reakcji na nieefektywność dotychczas stosowanych narzędzi polityki pieniężnej? Jaka jest skuteczność wdrożenia niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej? Czy i na jakich zasadach jest możliwy powrót do przedkryzysowej, konwencjonalnej polityki pieniężnej? Czy doświadczenia banków centralnych związane ze stosowaniem niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej mogą być przydatne dla Polski? Książka zawiera przegląd aktualnej wiedzy na temat reakcji banków centralnych na zaburzenia na rynkach finansowych oraz uruchamianych niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej. Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Jest przydatna zarówno dla pracowników naukowych, jak i studentów oraz dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką rynku finansowego, bankowości centralnej i polityki pieniężnej. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Polityka pieniężna i narzędzia stosowane przez banki centralne są od dawna przedmiotem szczegółowych badań i analiz. Wzrost zainteresowania tą problematyką przypada na ostatnie lata. Jest to wynik wysokiej aktywności banków centralnych w reakcji na kryzys na rynku finansowym i w sferze realnej gospodarki. Zaburzenia na globalnych rynkach zmieniły warunki działania władz monetarnych. Stanęły one przed wyzwaniem związanym z nieskutecznością dotychczas stosowanych instrumentów polityki pieniężnej. Odpowiedzią było wypracowanie i wdrożenie nowych narzędzi. Efekty ich zastosowania ciągle jeszcze nie są do końca rozpoznane, a przed badaczami staje wiele problemów do rozwiązania. W publikacji autorka stara się znaleźć odpowiedź na niektóre z nich: Czy prowadzona przed wybuchem kryzysu finansowego polityka pieniężna była skuteczna? Jak zareagowały banki centralne na zaburzenia na rynkach finansowych? Jakie nowe instrumenty zostały wypracowane w reakcji na nieefektywność dotychczas stosowanych narzędzi polityki pieniężnej? Jaka jest skuteczność wdrożenia niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej? Czy i na jakich zasadach jest możliwy powrót do przedkryzysowej, konwencjonalnej polityki pieniężnej? Czy doświadczenia banków centralnych związane ze stosowaniem niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej mogą być przydatne dla Polski? Książka zawiera przegląd aktualnej wiedzy na temat reakcji banków centralnych na zaburzenia na rynkach finansowych oraz uruchamianych niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej. Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Jest przydatna zarówno dla pracowników naukowych, jak i studentów oraz dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką rynku finansowego, bankowości centralnej i polityki pieniężnej. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


POWRÓT DO PRZEDKRYZYSOWEJ POLITYKI PIENINEJ A STABILNO SYSTEMU FINANSOWEGO Wprowadzenie W trakcie kryzysu nansowego który wybuch w 2008 r. Zapewnia profesjonaln realizacj zamówie dla bibliotek firm i instytucji z . Banki Centralne Wobec Kryzysu Niestandardowe Narzdzia Polityki Pieninej. Autor Ilona SkibiskaFabrowska Wydawnictwo CEDEWU.


Banki Centralne Wobec Kryzysu Ekonomicznego

Europejski System Banków Centralnych ESBC obejmuje Europejski Bank . Tradycyjne instrumenty polityki pieninej sprowadzaj si we wspóczesnej bankowoci centralnej gównie do manipulowania poziomem stóp procentowych. Niestandardowe narzdzia polityki pieninej . Oeconomia 2017 vol. Badania co do skutków niestandardowych inicjatyw banku centralnego prowadzia . Nowa filozofia prowadzenia pokryzysowej polityki pieninej 219 spodarcza w której funkcjonuj banki centralne zwaszcza w odniesieniu do rosncych dugów publicznych wielu krajów na caym wiecie wykresy 1 i 24. zarówno standardowych jak i niestandardowych rodków polityki pieninej. W ksice zaprezentowano najwaniejsze kwestie zwizane z problematyk efektów zastosowania standardowych i niestandardowych instrumentów polityki pieninej banku centralnego. Jest to wynik wysokiej aktywnoci banków centralnych. NBP rozwaa wsparcie banków wykupi od nich obligacje wypowied dla portalu Money.pl z 10 kwietnia 2009 roku. Forward guidance ogaszanie zamiarów jako narzdzie polityki pieninej 39 3. e stay si praktycznie podstawowymi narzdziami wykorzystywanymi w sytuacji zerowych stóp procentowych. Ilona SkibiskaFabrowska. Wzrost zainteresowania t problematyk przypada na ostatnie lata. banków centralnych FED i EBC na kryzys w Banki centralne wobec kryzysu . PrzybylskaKapuciska W.


Tanie książki Banki centralne wobec kryzysu. Niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej PDF. Katalog e-booków w Pradze Skibińska-Fabrowska Ilona.

Narzędzia Polityki PieniężnejGig Book News Links


Contact Email