Gig Book News

Surdologopedia. Teoria i praktykaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Muzyka-Furtak Ewa

Tom "Surdologopedia. Teoria i praktyka" jest adresowany do logopedów i surdologope­dów oraz osób zajmujących się problematyką uszkodzeń słuchu nie tylko naukowo, ale także praktycznie, ze szczególnym uwzględnieniem studentów kierunków logopedycznych i słuchaczy podyplomowych studiów surdologopedycznych, potrzebujących wprowadzenia w problematykę surdologopedii, ale też tych pragnących uporządkowania wielu zagadnień budujących tę dyscyplinę. Mnogość poruszanych zagadnień sprawia również, iż monogra­fia ta może być również atrakcyjna dla pedagogów specjalnych oraz psychologów.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Tom "Surdologopedia. Teoria i praktyka" jest adresowany do logopedów i surdologope­dów oraz osób zajmujących się problematyką uszkodzeń słuchu nie tylko naukowo, ale także praktycznie, ze szczególnym uwzględnieniem studentów kierunków logopedycznych i słuchaczy podyplomowych studiów surdologopedycznych, potrzebujących wprowadzenia w problematykę surdologopedii, ale też tych pragnących uporządkowania wielu zagadnień budujących tę dyscyplinę. Mnogość poruszanych zagadnień sprawia również, iż monogra­fia ta może być również atrakcyjna dla pedagogów specjalnych oraz psychologów.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Teoria i praktyka jest adresowany do logopedów i surdologopedów oraz osób zajmujcych si problematyk uszkodze suchu nie tylko naukowo ale take praktycznie ze szczególnym uwzgldnieniem studentów kierunków logopedycznych i suchaczy podyplomowych studiów surdologopedycznych potrzebujcych wprowadzenia w problematyk surdologopedii ale te tych. Teoria i praktyka jest adresowany do logopedów i surdologopedów oraz osób zajmujcych si problematyk uszkodze suchu nie tylko naukowo ale take praktycznie ze szczególnym uwzgldnieniem studentów kierunków logopedycznych i suchaczy podyplomowych studiów surdologopedycznych potrzebujcych wprowadzenia w problematyk surdologopedii ale te . 1999 Moje dziecko nie syszy. 4868 z 6600 z.


Surdologopedia Warszawa

et al GIS teoria i praktyka. Teoria i praktyka jest adresowany do logopedów i surdologopedów oraz osób zajmujcych si problematyk uszkodze suchu nie tylko naukowo ale take praktycznie ze szczególnym uwzgldnieniem studentów kierunków logopedycznych i suchaczy podyplomowych studiów surdologopedycznych potrzebujcych wprowadzenia w problematyk surdologopedii ale te tych . Teoria i praktyka jest adresowany do logopedów i surdologopedów oraz osób zajmujcych si problematyk uszkodze suchu nie tylko naukowo ale take praktycznie ze szczególnym uwzgldnieniem studentów kierunków logopedycznych i suchaczy podyplomowych studiów surdologopedycznych potrzebujcych wprowadzenia w problematyk surdologopedii ale te tych pragncych uporzdkowania wielu zagadnie budujcych t dyscyplin. 6 SURDOLOGOPEDIA. Data zakoczenia 20200816 cena 4948 z. Informacje o SURDOLOGOPEDIA. Teoria i praktyka Tom Surdologopedia. Aikido Teoria i praktyka Saito Morihiro. Internetowy system zamówie. TEORIA I PRAKTYKA 9079196077 w archiwum Allegro. Teoria i praktyka Ewa MuzykaFurtak opis ksiki Tom Surdologopedia.


e-booki do pobrania Surdologopedia. Teoria i praktyka PDF. E-booki publikują twoją książkę Muzyka-Furtak Ewa.

SurdologopediaGig Book News Links


Contact Email