Gig Book News

Sztuka oblężnicza w świecie starożytnym Persowie, Grecy, Kartagińczycy, Rzymianie (546-146 przed Chr.)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Campbell Duncan B.

Oblężenia odgrywały kluczową rolę w wielu konfliktach świata antycznego, a wodzowie tacy jak Dariusz, Aleksander Wielki, Hannibal czy Scypion Afrykański często uciekali się do nich dla realizacji swych politycznych ambicji. Zatrudniano inżynierów i uczonych celem wynalezienia nowych taktyk oblężniczych, w tym manewrów związanych z przełamywaniem wrogich umocnień, blokady miasta bądź też zastosowania różnego typu podstępów. Na stronach niniejszego fascynującego opracowania śledzimy osiągnięcia w sztuce oblężniczej począwszy od starożytnej Persji aż po Rzym w II w. przed Chr., omawiając przy tym ewolucję wyposażenia oraz techniki walki w tym okresie. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Oblężenia odgrywały kluczową rolę w wielu konfliktach świata antycznego, a wodzowie tacy jak Dariusz, Aleksander Wielki, Hannibal czy Scypion Afrykański często uciekali się do nich dla realizacji swych politycznych ambicji. Zatrudniano inżynierów i uczonych celem wynalezienia nowych taktyk oblężniczych, w tym manewrów związanych z przełamywaniem wrogich umocnień, blokady miasta bądź też zastosowania różnego typu podstępów. Na stronach niniejszego fascynującego opracowania śledzimy osiągnięcia w sztuce oblężniczej począwszy od starożytnej Persji aż po Rzym w II w. przed Chr., omawiając przy tym ewolucję wyposażenia oraz techniki walki w tym okresie. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Persowie Grecy Kartagiczycy Rzymianie 546146 przed Chr. Zatrudniano inynierów i uczonych celem wynalezienia nowych taktyk oblniczych w tym manewrów zwizanych z przeamywaniem wrogich umocnie blokady miasta. dostpna w Sklepie EMPIK.COM w cenie 3599 z. opis produktu Oblenia odgryway kluczow rol w wielu konfliktach wiata antycznego a wodzowie tacy jak Dariusz Aleksander Wielki Hannibal czy Scypion Afrykaski czsto uciekali si do nich dla realizacji swych politycznych ambicji. Owicim Napoleon V 2017. Diodor Sycylia opisujcy oblenie greckich miast.


Kartagina Starożytna

W tym czasie zhellenizowani Rzymianie i zromani zowani Grecy stanowili ju jedno. Po pierwsze stworzyli dramat jako gatunek poetyckie przedstawienie z aktorami i urozmaicon akcj2. przed Chr. . Wspódziaay one z Batalionami Bezpieczestwa i andarmeri.


Duża książka PDF Sztuka oblężnicza w świecie starożytnym Persowie, Grecy, Kartagińczycy, Rzymianie (546-146 przed Chr.) PDF. Forum pobierania książek w formacie PDF Campbell Duncan B..Gig Book News Links


Contact Email