Gig Book News

Obowiązek polityczny jako dylemat moralnyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Niemczyk Filip

Skąd bierze się uprawnienie jednych do sprawowania władzy i stosowania przemocy wobec innych, w imieniu wspólnoty politycznej, państwa, ojczyzny, ludu czy jakiegokolwiek innego, kolektywnego tworu? Teoretyczne i praktyczne trudności z uzasadnieniem etycznej powinności posłuszeństwa prawu są ewidentne, niezależnie od tego, czy sięgniemy po dzieła Platona, Hobbesa, Kanta, Rawlsa czy Nozicka. Żadna teoria, oprócz rzeczywistej zgody na podporządkowanie się, nie daje trwałej i wystarczająco szerokiej podstawy do mówienia, że obywatele mają obowiązek przestrzegania prawa niezależnie od treści i moralnej istotności legalnych reguł. Stoję na stanowisku, że mamy tu do czynienia z autentycznym dylematem moralnym, którego refleksem są debaty w filozofii polityki dotyczące legitymizacji władzy państwowej.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Skąd bierze się uprawnienie jednych do sprawowania władzy i stosowania przemocy wobec innych, w imieniu wspólnoty politycznej, państwa, ojczyzny, ludu czy jakiegokolwiek innego, kolektywnego tworu? Teoretyczne i praktyczne trudności z uzasadnieniem etycznej powinności posłuszeństwa prawu są ewidentne, niezależnie od tego, czy sięgniemy po dzieła Platona, Hobbesa, Kanta, Rawlsa czy Nozicka. Żadna teoria, oprócz rzeczywistej zgody na podporządkowanie się, nie daje trwałej i wystarczająco szerokiej podstawy do mówienia, że obywatele mają obowiązek przestrzegania prawa niezależnie od treści i moralnej istotności legalnych reguł. Stoję na stanowisku, że mamy tu do czynienia z autentycznym dylematem moralnym, którego refleksem są debaty w filozofii polityki dotyczące legitymizacji władzy państwowej.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Dylematy etyczne cena czowieczestwa wydarzenia.interia.pl By moe nie ma przeycia bardziej zasugujcego na miano ludzkiego w caej doniosoci tego okrelenia ni konieczno rozwizania dylematu etycznego. Szybka i bezpieczna dostawa. Kreon nakaza bowiem ze wszystkimi honorami pogrzeba Eteoklesa który zgin w obronie miasta natomiast ciao Polinejkesa porzuci na poarcie psom i spom. Papie Franciszek piszc w adhortacji Evangelii gaudium e uczestnictwo w yciu politycznym jest moralnym obowizkiem EG 220 potwierdza nauczanie zarówno Soboru Watykaskiego. Jest spoiwem wicym ludzi z systemami wadzy. PROBLEMY ETYCZNE ZWIZANE Z DIAGNOZOWANIEM Sowa kluczowe diagnoza etyka dylemat problem etyczny.


Filip Niemczyk

Polityka prywatnoci O Wikipedii Korzystasz z Wikipedii tylko na wasn . Ksika Obowizek polityczny jako dylemat moralny pochodzi z wydawnictwa PAN. Oddziela problemy etyczne od zwykych spraw yciowych szczegóowo analizuje take pojcie dylematu moralnego którego znaczenie ucila w sposób który czyni z tego pojci podstawowe kryterium umoliwiajce przeprowadzenie warto ciowania moralnego. Zobacz inne Podrczniki szkolne najtasze i najlepsze oferty. wszak okrela jako prawa podstawowe dla pastwa i spoeczestwa poszanowanie . John Acton wac. Achetez neuf ou doccasion. W 1972 roku . Przegra jako czowiek zwyciy jako bojownik.


baza danych książek Obowiązek polityczny jako dylemat moralny PDF. Czytanie dokumentów PDF Niemczyk Filip.Gig Book News Links


Contact Email