Gig Book News

Norma i praktyka w przekładzie tekstów skonwencjonalizowanychPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Solova Regina

Monografia dotyczy norm obowiązujących w przekładzie tekstów skonwencjonalizowanych, będących częstym przedmiotem tłumaczeń poświadczonych. Przedstawia z jednej strony normy preskryptywne, zawarte w publikacjach adresowanych do tłumaczy, oraz normy deskryptywne, określające pewien standard (w sensie średniej), który można odtworzyć na podstawie obserwacji regularnych wyborów tłumaczy. Analiza wyborów dokonywanych przez tłumaczy obejmuje autentyczne przekłady tekstów skonwencjonalizowanych (aktów stanu cywilnego, świadectw, dyplomów, zaświadczeń o niekaralności, umów o pracę, dokumentów samochodowych) z języka francuskiego i na język francuski. Dotyczy sposobów traktowania wybranych elementów werbalnych (tytułów, terminów nacechowanych kulturowo, stereotypowych zdań), jak również elementów niewerbalnych (takich jak typografia, godło państwowe, pieczęć). Adresatami książki są przede wszystkim (przyszli) tłumacze języka francuskiego oraz nauczyciele przekładu.


Monografia dotyczy norm obowiązujących w przekładzie tekstów skonwencjonalizowanych, będących częstym przedmiotem tłumaczeń poświadczonych. Przedstawia z jednej strony normy preskryptywne, zawarte w publikacjach adresowanych do tłumaczy, oraz normy deskryptywne, określające pewien standard (w sensie średniej), który można odtworzyć na podstawie obserwacji regularnych wyborów tłumaczy. Analiza wyborów dokonywanych przez tłumaczy obejmuje autentyczne przekłady tekstów skonwencjonalizowanych (aktów stanu cywilnego, świadectw, dyplomów, zaświadczeń o niekaralności, umów o pracę, dokumentów samochodowych) z języka francuskiego i na język francuski. Dotyczy sposobów traktowania wybranych elementów werbalnych (tytułów, terminów nacechowanych kulturowo, stereotypowych zdań), jak również elementów niewerbalnych (takich jak typografia, godło państwowe, pieczęć). Adresatami książki są przede wszystkim (przyszli) tłumacze języka francuskiego oraz nauczyciele przekładu.


Interdyskursywno w przekadzie tekstów specjalistycznych Barbara Walkiewicz PDF 99116 Egzamin na tumacza przysigego a norma i jako przekadu tekstów prawnych oraz prawniczych Lech Zieliski PDF 117132 Dydaktyka przekadu Sprawa. Wiedza o jzyku prawnym w ksztaceniu tumaczy tekstów prawnych i prawniczych STUDIA NIEMCOZNAWCZE Tom LIX 2017 Warszawa. Od Grimmów do Gaimana Kraków 2016 330 stron Varia.   16.15 17.45 Sesja IV Teoria i praktyka przekadu Moderator 1.


Skonwencjonalizowany

Norma i praktyka w przekadzie tekstów skonwencjonalizowanych na materiale tumacze . by I ukasz 2019 Norma i praktyka w przekadzie tekstów skonwencjonalizowanych. podsumowanie 331 piotr ligaj 16. Najprawdopodobniej wynika to z faktu e czciej dokonuj klasyfikacji tekstów ze wzgldu na ich funkcj w literaturze polskiej zob. Elle est auteure de la monographie Norma i praktyka w przekadzie tekstów skonwencjonalizowanych Wrocaw Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocawskie Wydawnictwo Owiatowe 2013 basée sur sa thèse de doctorat Traduction des genres textuels stéréotypés norme et pratique. Sowa kluczowe . Grant w ramach II konkursu projektów badawczych Wydziau Filologicznego Uniwersytetu Wrocawskiego na realizacj projektu Norma i praktyka w przekadzie tekstów skonwencjonalizowanych. Norma i praktyka w przekadzie tekstów skonwencjonalizowanych na materiale tumacze powiadczonych z jzyka polskiego na jzyk francuski i z jzyka . Wyd Madrid SGEL Norma i praktyka w przekadzie tekstów skonwencjonalizowanych na materiale tumacze powiadczonych z jzyka polskiego na jzyk francuski i z jzyka francuskiego na jzyk polski Regina Solová. Frankfurt am Main Peter Lang Norma i praktyka w przekadzie tekstów skonwencjonalizowanych na materiale tumacze powiadczonych z jzyka polskiego na jzyk francuski i z jzyka francuskiego na jzyk polski Regina Solová. Strzebinczyk J. Maciej Ganczar Piotr Wilczak.


Gdzie są e-booki do pobrania? Norma i praktyka w przekładzie tekstów skonwencjonalizowanych PDF. E-książki online w formacie PDF Solova Regina.Gig Book News Links


Contact Email