Gig Book News

Ochrona ludności. Wybrane problemyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Michailiuk Bogdan

"Niniejsza monografia została podzielona na pięć głównych części. W pierwszej przybliżone zostaną różnice charakteru zagrożeń, jakie dotykały ludność cywilną kiedyś, a jakie czyhają na nią współcześnie. Warto zaakcentować,iż nie tylko zagrożenia niemilitarne winny być przedmiotem zainteresowania stosownych podmiotów odpowiedzialnych za kwestię ochrony ludności. Autor zwrócił uwagę na genezę ochrony ludności w Polsce - myśl przewodnią podrozdziału stanowią historyczne, aktualne i perspektywiczne aspekty powstania, uwarunkowań i ewolucji ochrony ludności. Czytelnik znajdzie uporządkowane i poddane ocenie informacje dotyczące rozwoju i charakteru ochrony ludności po pierwszej wojnie światowej, w czasie drugiej wojny światowej i w okresie PRL-u aż po sytuację w XXI wieku. To retrospektywne spojrzenie na lata odległe, jak również coraz bliższe, doprowadzi do problemów związanych ze współczesnym rozumieniem ochrony ludności. Część druga zawiera uwarunkowania prawne ochrony ludności. W treści przybliżono rozwiązania prawne przyjęte na gruncie międzynarodowym oraz na gruncie rodzimym. Część trzecia stanowi swoiste wprowadzenie do świata definicji pojęć związanych z problematyką ochrony ludności. Czytelnik zostaje wprowadzony w świat systemów, wskazując finalnie na miejsce systemu (podsystemu) ochrony ludności w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Część czwartą poświęcono bardzo ważnej kwestii ostrzegania i alarmowania ludności o wystąpieniu zagrożeń. Nie sposób było pominąć w tym miejscu obecne metody wykrywania i identyfikacji. Znalazło się tu również miejsce dla przybliżenia struktury i organizacji Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Scharakteryzowany został także system ostrzegania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Pojawił się też, bardzo istotny z punktu widzenia edukacji dla bezpieczeństwa ludności cywilnej, podrozdział poświęcony sygnałom alarmowym i sygnałom ostrzegawczym. Ostatni rozdział pozwoli Czytelnikowi zapoznać się z systemami ochrony ludności funkcjonującymi poza naszym gruntem rodzimym. Należną uwagę poświęcono zarówno rozwiązaniom przyjętym w wybranych krajach Unii Europejskiej, jak i w przykładowych państwach z odległych części świata." Ze wstępu Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


"Niniejsza monografia została podzielona na pięć głównych części. W pierwszej przybliżone zostaną różnice charakteru zagrożeń, jakie dotykały ludność cywilną kiedyś, a jakie czyhają na nią współcześnie. Warto zaakcentować,iż nie tylko zagrożenia niemilitarne winny być przedmiotem zainteresowania stosownych podmiotów odpowiedzialnych za kwestię ochrony ludności. Autor zwrócił uwagę na genezę ochrony ludności w Polsce - myśl przewodnią podrozdziału stanowią historyczne, aktualne i perspektywiczne aspekty powstania, uwarunkowań i ewolucji ochrony ludności. Czytelnik znajdzie uporządkowane i poddane ocenie informacje dotyczące rozwoju i charakteru ochrony ludności po pierwszej wojnie światowej, w czasie drugiej wojny światowej i w okresie PRL-u aż po sytuację w XXI wieku. To retrospektywne spojrzenie na lata odległe, jak również coraz bliższe, doprowadzi do problemów związanych ze współczesnym rozumieniem ochrony ludności. Część druga zawiera uwarunkowania prawne ochrony ludności. W treści przybliżono rozwiązania prawne przyjęte na gruncie międzynarodowym oraz na gruncie rodzimym. Część trzecia stanowi swoiste wprowadzenie do świata definicji pojęć związanych z problematyką ochrony ludności. Czytelnik zostaje wprowadzony w świat systemów, wskazując finalnie na miejsce systemu (podsystemu) ochrony ludności w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Część czwartą poświęcono bardzo ważnej kwestii ostrzegania i alarmowania ludności o wystąpieniu zagrożeń. Nie sposób było pominąć w tym miejscu obecne metody wykrywania i identyfikacji. Znalazło się tu również miejsce dla przybliżenia struktury i organizacji Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Scharakteryzowany został także system ostrzegania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Pojawił się też, bardzo istotny z punktu widzenia edukacji dla bezpieczeństwa ludności cywilnej, podrozdział poświęcony sygnałom alarmowym i sygnałom ostrzegawczym. Ostatni rozdział pozwoli Czytelnikowi zapoznać się z systemami ochrony ludności funkcjonującymi poza naszym gruntem rodzimym. Należną uwagę poświęcono zarówno rozwiązaniom przyjętym w wybranych krajach Unii Europejskiej, jak i w przykładowych państwach z odległych części świata." Ze wstępu Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludnoci to ochrona ludzkiego ycia przynoszenie ulgi w cierpieniu ludzi i zapobieganie cierpieniu oraz zapewnienie integralnoci i godnoci ludnoci dotknitej klskami ywioowymi i katastrofami spowodowanymi przez czowieka. do problemów zwizanych ze wspóczesnym rozumieniem ochrony ludnoci. o ewidencji ludnoci i dowodach osobistych. Wybrane problemy ochrony praw czowieka w Polsce pod redakcj Larysy Leszczenko i Jolanty Szablickiejak Wrocaw 2016 W publikacji zaprezentowano interesujce rozwaania dotyczce wybranych problemów w dziedzinie ochrony praw czowieka w Polsce po zmianach systemowych które zostay zapocztkowane w 1989 roku. Mickiewi0 Kraków email rmpoplawgmail.com Summary. Ksika posiada 210 stron i zostaa wydana w 2017 r.


Ludność Świata Licznik

2 Recenzenci. Wojciechowska Ochrona ludnoci wybrane problemy. Warszawa 1997 r. Forma ebook. Cz tabelaryczna umieszczona zostaa na zaczonej pycie CD ze wzgldu na znaczn objto i szczegóowo. Marian Cielarczyk Autor zwraca uwag m.in. Wybrane problemy w formacie epub mobi lub przeczytaj online. zmianie liczby ludnoci zmiany strukturalne stawiaj nowe wyzwania wobec polityki.


Tanie e-booki Ochrona ludności. Wybrane problemy PDF. Biblioteka Naukowa Michailiuk Bogdan.Gig Book News Links


Contact Email