Gig Book News

Żegluga dunajska w polityce międzynarodowej w XX wiekuPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Kastory Agnieszka

„Żadna rzeka w Europie nie odegrała w historii gospodarki starego świata roli równie ważnej, jak Dunaj. Wszystkie ciągi wodne tej części ziemi usiłują najkrótszą drogą dotrzeć do morza na północy lub południu. Jedynie Dunaj przecina na największej długości kontynent z zachodu na wschód, łącząc liczne narody, jest to arteria o życiowym znaczeniu dla wielu państw, słusznie nazywanych dunajskimi. Jeśli istnieją wody, które zasługują na nazwę rzeki europejskiej, to na pewno jest to Dunaj” Prezydent Austrii Theodor Körner wypowiedział te słowa w 1953 r. W 1992 r. został otwarty kanał żeglowny łączący Dunaj z Renem. Ze względu na swe znaczenie Dunaj jest przedmiotem polityki międzynarodowej nie tylko państw nadrzecznych, ale także tych, które nie mając do niego dostępu, chciały korzystać z jego wód jako dogodnej drogi wodnej. W pracy podjęto zagadnienia związane z umiędzynarodowieniem Dunaju, różnymi koncepcjami realizacji wolności żeglugi na rzece, powołaniem komisji rzecznych. Ukazano spory wokół kontroli nad żeglugą dunajską.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


„Żadna rzeka w Europie nie odegrała w historii gospodarki starego świata roli równie ważnej, jak Dunaj. Wszystkie ciągi wodne tej części ziemi usiłują najkrótszą drogą dotrzeć do morza na północy lub południu. Jedynie Dunaj przecina na największej długości kontynent z zachodu na wschód, łącząc liczne narody, jest to arteria o życiowym znaczeniu dla wielu państw, słusznie nazywanych dunajskimi. Jeśli istnieją wody, które zasługują na nazwę rzeki europejskiej, to na pewno jest to Dunaj” Prezydent Austrii Theodor Körner wypowiedział te słowa w 1953 r. W 1992 r. został otwarty kanał żeglowny łączący Dunaj z Renem. Ze względu na swe znaczenie Dunaj jest przedmiotem polityki międzynarodowej nie tylko państw nadrzecznych, ale także tych, które nie mając do niego dostępu, chciały korzystać z jego wód jako dogodnej drogi wodnej. W pracy podjęto zagadnienia związane z umiędzynarodowieniem Dunaju, różnymi koncepcjami realizacji wolności żeglugi na rzece, powołaniem komisji rzecznych. Ukazano spory wokół kontroli nad żeglugą dunajską.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


egluga dunajska w polityce midzynarodowej w XX wieku Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica seria Studia z historii XX wieku pod redakcj Jakuba Polita t. egluga dunajska w polityce midzynarodowej w XX wieku. Franza Wydawnictwo Napoleon V Owicim 2015 s. 48 503 018 600. Agnieszka Kastory. Publisher Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica.


Żegluga Międzynarodowa

Sprawd niskie ceny i kup egluga dunajska w polityce midzynarodowej w XX wieku w ksigarni internetowej tantis.pl Szybka wysyka. Irena StawowyKawka Redakcja Mateusz. Analizie poddane bdzie sama kwestia bakaska jak i interesy oraz dziaania charakteryzujce pozycj i przedmiot problemów bakaskich w polityce zagranicznej Rosji Wielkiej Brytanii Austrii od. 9128701994 w archiwum Allegro. Wszystkie cigi wodne tej czci ziemi usiuj . XX wieku oficerowie dziau hotelowego w Polsce musieli legitymowa si dyplomami morskimi. Najwaniejsze publikacje Rozbiór Rumunii w 1940 roku Warszawa 2002 egluga dunajska w polityce midzynarodowej w XX wieku Kraków 2011. adna rzeka w Europie nie odegraa w historii gospodarki starego wiata roli równie wanej jak Dunaj.


Jak czytać i kupować e-booki Żegluga dunajska w polityce międzynarodowej w XX wieku PDF. Duża książka PDF Kastory Agnieszka.Gig Book News Links


Contact Email