Gig Book News

Prawo przedsiębiorców. KomentarzPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

Komentarz stanowi pogłębioną analizę przepisów Prawa przedsiębiorców – ustawy stanowiącej największą część pakietu ustaw „Konstytucji Biznesu”. Zarówno materia ustawy, jak i zawartość komentarza poświęcona została prawom i obowiązkom przedsiębiorcy w kontakcie z organami państwa. Autorzy wskazują, jak dokładnie zmieniła się sytuacja prawna przedsiębiorców pod reżimem nowej ustawy. W publikacji omówiono m.in. zagadnienia takie jak: prawa i obowiązki, które zostały nałożone na przedsiębiorcę w kontakcie z organami państwa, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, tzw. ulga na start, wydanie interpretacji indywidualnej, zasady prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej, odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za naruszenie prawa, ograniczenia kontroli działalności gospodarczej (w tym zwłaszcza problemy związane z: wszczęciem kontroli, upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli i czasem jej trwania, sprzeciwem przedsiębiorcy oraz nakazem wstrzymania wykonywania działalności gospodarczej). Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Komentarz stanowi pogłębioną analizę przepisów Prawa przedsiębiorców – ustawy stanowiącej największą część pakietu ustaw „Konstytucji Biznesu”. Zarówno materia ustawy, jak i zawartość komentarza poświęcona została prawom i obowiązkom przedsiębiorcy w kontakcie z organami państwa. Autorzy wskazują, jak dokładnie zmieniła się sytuacja prawna przedsiębiorców pod reżimem nowej ustawy. W publikacji omówiono m.in. zagadnienia takie jak: prawa i obowiązki, które zostały nałożone na przedsiębiorcę w kontakcie z organami państwa, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, tzw. ulga na start, wydanie interpretacji indywidualnej, zasady prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej, odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za naruszenie prawa, ograniczenia kontroli działalności gospodarczej (w tym zwłaszcza problemy związane z: wszczęciem kontroli, upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli i czasem jej trwania, sprzeciwem przedsiębiorcy oraz nakazem wstrzymania wykonywania działalności gospodarczej). Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Monografia suy ma ustaleniu jak dalece nowe prawo przedsibiorców w szczególnoci ustawy mieszczce si w ramach tzw. Nowe przepisy wi si z licznymi zmianami. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzcych fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego które weszy w ycie r. Prawo przedsibiorców. Prawo przedsibiorców Ustawa z dnia 6 marca Prawo przedsibiorców Dz.U.


Komentarz Do Ustawy Prawo Przedsiębiorców

Kieruje jednym lub wieloma dziaami. Przepisy wprowadzajce do Konstytucji Biznesu. Komentarz Micha Boryczka pdf . Celem ustawy Prawo dziaalnoci gospodarczej byo dostosowanie przepisów do obowizujcej ju wówczas od kilku lat Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z roku 1997. Wybrane definicje przedsibiorcy i dziaalnoci gospodarczej Przedsibiorca. Funkcje administracji gospodarczej a wyspecjalizowane organy administracji ze szczególnym uwzgldnieniem organów niezalenych od rzdu w Funkcje wspóczesnej administracji gospodarczej. Warunki wolnej konkurencji 33 2.5.


Książki elektroniczne najsłynniejszy PDF Prawo przedsiębiorców. Komentarz PDF. Biblioteka Naukowa .Gig Book News Links


Contact Email