Gig Book News

Podstawy spektroskopii molekularnejPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Kęcki Zbigniew

Książka jest podstawowym podręcznikiem do spektroskopii molekularnej. Napisana jest przystępnie, z dużym talentem dydaktycznym, stylem jasnym i żywym. Omówiono w niej ogólne podstawy spektroskopii, różne rodzaje molekularnych widm absorpcyjnych (MW, IR, UV-VIS)  i rezonansowych (NMR, EPR), widma ramanowskie, spektroskopię fotoelektronów i elektronów Augera, spektrometrię mas oraz metody spektralne z transformacja Fouriera. Z książki mogą korzystać studenci chemii, fizyki, biologii oraz pracownicy laboratoriów badawczych stosujący metody spektralne.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Książka jest podstawowym podręcznikiem do spektroskopii molekularnej. Napisana jest przystępnie, z dużym talentem dydaktycznym, stylem jasnym i żywym. Omówiono w niej ogólne podstawy spektroskopii, różne rodzaje molekularnych widm absorpcyjnych (MW, IR, UV-VIS)  i rezonansowych (NMR, EPR), widma ramanowskie, spektroskopię fotoelektronów i elektronów Augera, spektrometrię mas oraz metody spektralne z transformacja Fouriera. Z książki mogą korzystać studenci chemii, fizyki, biologii oraz pracownicy laboratoriów badawczych stosujący metody spektralne.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Podstawy spektroskopii molekularnej. 2 2 Suma godzin 30 STOSOWANE NARZDZIA DYDAKTYCZNE N1. Jest to podstawowy podrcznik do spektroskopii molekularnej. Celem pracy byo zbadanie dynamiki molekularnej ukadów typu podand z rodziny makrocyklicznych ligandów kompleksotwórczych metodami Szerokopasmowej Spektroskopii Dielektrycznej BDS ang.


Kęcki Podstawy Spektroskopii Molekularnej Pdf

Kcki Z Podstawy spektroskopii molekularnej. Zobacz koniecznie Chemia Podstawy spektroskopii molekularnej w cenie 56.05 z. Modu Podstawy Spektroskopii Molekularnej ma za zadanie przedstawienie studentom podstawowych metod spektroskopii molekularnej oraz podstaw . Podstawy spektroskopii molekularnej Kcki zbigniew od 4227 z porównanie cen w 17 sklepach. Podstawy spektroskopii molekularnej Sylabusy Centrum Informatyczne UG Dzia Ksztacenia Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego Nazwa przedmiotu Podstawy spektroskopii molekularnej Kod ECTS Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Faculty of Mathematics Physics and. wyd 3.pdf.7z na koncie uytkownika morggi folder Spektroskopia Data dodania 7 lut 2015. Wprowadzenie Kwas salicylowy salicylany i ich pochodne stosowane s powszechnie jako skadniki lekoacutew dziaajcych na orodkowy ukad nerwowy. Podstawowe pojcia spektroskopowe. Stan ksiki 3. Przeczytaj recenzj Podstawy spektroskopii molekularnej. Podrczniki Podrczniki akademickie. Wa12 Podstawy spektroskopii magnetycznego rezonansu jdrowego 2 Wa13 Spektroskopie wykorzystujce nieliniowe efekty optyczne 2 Wa14 Przegld metod symulacji widm w spektroskopii molekularnej cz. Kcki Podstawy spektroskopii molekularnej PWN Warszawa 1998.


Książki online cz Podstawy spektroskopii molekularnej PDF. Książki elektroniczne PDF Kęcki Zbigniew.Gig Book News Links


Contact Email