Gig Book News

Pranie pieniędzyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Gołębiowska Ewa

Publikacja została zainspirowana wieloma skandalami występującymi w świecie finansów, związanymi z praniem pieniędzy przez instytucje zaufania publicznego. Ponieważ pranie pieniędzy jest zjawiskiem wyjątkowo szkodliwym dla gospodarki, a szczególnie systemu finansowego, konieczne jest wdrożenie efektywnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dla zobrazowania problemu w polskim systemie finansowym w latach 2013-2014 zostało przeprowadzone badanie w instytucjach finansowych. Dotychczasowe podejścia w literaturze przedmiotu do problemu prania pieniędzy nie poruszały kwestii etycznych, które są związane z postawą człowieka i jego rolą w systemie. Wyniki badania potwierdziły przyjętą hipotezę, że postawa etyczna pracowników w znacznym stopniu wpływa na efektywność systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych. Publikacja ze względu na nowoczesne podejście do zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych przeznaczona jest dla osób zajmujących się tą problematyką, studentów kierunku finanse i zarządzanie oraz wszystkich zainteresowanych przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w innych instytucjach obowiązanych.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Publikacja została zainspirowana wieloma skandalami występującymi w świecie finansów, związanymi z praniem pieniędzy przez instytucje zaufania publicznego. Ponieważ pranie pieniędzy jest zjawiskiem wyjątkowo szkodliwym dla gospodarki, a szczególnie systemu finansowego, konieczne jest wdrożenie efektywnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dla zobrazowania problemu w polskim systemie finansowym w latach 2013-2014 zostało przeprowadzone badanie w instytucjach finansowych. Dotychczasowe podejścia w literaturze przedmiotu do problemu prania pieniędzy nie poruszały kwestii etycznych, które są związane z postawą człowieka i jego rolą w systemie. Wyniki badania potwierdziły przyjętą hipotezę, że postawa etyczna pracowników w znacznym stopniu wpływa na efektywność systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych. Publikacja ze względu na nowoczesne podejście do zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych przeznaczona jest dla osób zajmujących się tą problematyką, studentów kierunku finanse i zarządzanie oraz wszystkich zainteresowanych przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w innych instytucjach obowiązanych.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Streszczenie Pranie pienidzy jest zjawiskiem niebezpiecznym dla stabilnego funkcjonowania rynku finansowego. zrobi pranie 83. 169 Rozdzia III. Korupcja pranie pienidzy i inne formy przestpstw finansowych dotykaj sport na poziomie lokalnym krajowym i midzynarodowym. Napisz opini.


Ewa Gołębiewska Psycholog

Za pranie brudnych pienidzy ponosi odpowiedzialno karn ten kto rodki patnicze instrumenty finansowe papiery wartociowe wartoci dewizowe prawa majtkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomoci pochodzce z korzyci zwizanych z popenieniem czynu zabronionego przyjmuje posiada uywa przekazuje lub wywozi za granic ukrywa dokonuje ich transferu lub. Parlament zaostrza przepisy zapobiegajce praniu pienidzy. Wszystko na temat pranie pienidzy. Polega na podczepianiu pienidzy pochodzcych z przestpstw pod legalnie prowadzony biznes w którym trudno jest oszacowa faktyczne obroty restauracje bary hotele itp.. Rada przyja konkluzje dotyczce priorytetów strategicznych w zakresie przeciwdziaania praniu pienidzy i finansowaniu terroryzmu. Zwalczanie prania brudnych . ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziaaniu praniu pienidzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz. by J Sawicka 2017 Pranie pienidzy jest zjawiskiem niebezpiecznym dla stabilnego .


Darmowe książki audio Pranie pieniędzy PDF. Elektroniczne książki elektroniczne PDF Gołębiowska Ewa.Gig Book News Links


Contact Email