Gig Book News

Podstawy dydaktyki dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Wójcik Anna Maria

Podręcznik do wykładów i ćwiczeń z Podstaw dydaktyki wychodzi naprzeciw wymaganiom, jakie stawia się studentom – przyszłym nauczycielom w zakresie wiedzy dydaktycznej. Zawiera koncepcje kształcenia nauczycieli wraz z ich praktycznymi implikacjami, w których poruszane są szczegółowe zagadnienia o charakterze pedeutologicznym oraz odwołujące się do współczesnych koncepcji kształcenia nauczycieli. Jego istotnym novum jest opracowanie i dobór treści zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 roku. Oprócz teorii z zakresu dydaktyki ogólnej, przedstawionej na sposób kompendium, podręcznik ma część praktyczną w postaci scenariuszy zajęć ze studentami oraz kart pracy do wykorzystania na ćwiczeniach lub konwersatoriach. Zaproponowane w nim strategie, metody nauczania–uczenia się i formy pracy bazują przede wszystkim na aktywności studenta, wykorzystują nauczanie hybrydowe, myśl konstruktywistyczną oraz nauczanie wyprzedzające. Zajęcia praktyczne realizowane na podstawie scenariuszy z podręcznika sprzyjają nabywaniu przez studentów kompetencji kluczowych, niezbędnych w procesie uczenia się przez całe życie, zwłaszcza rozumienia i tworzenia informacji, kompetencji cyfrowych, osobistych i społecznych oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. Podręcznik uwzględnia najnowszą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i dydaktyczną dotyczącą procesu kształcenia i wychowania, popartą badaniami własnymi autorki, a także jej wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej ze studentami i czynnymi zawodowo nauczycielami. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Podręcznik do wykładów i ćwiczeń z Podstaw dydaktyki wychodzi naprzeciw wymaganiom, jakie stawia się studentom – przyszłym nauczycielom w zakresie wiedzy dydaktycznej. Zawiera koncepcje kształcenia nauczycieli wraz z ich praktycznymi implikacjami, w których poruszane są szczegółowe zagadnienia o charakterze pedeutologicznym oraz odwołujące się do współczesnych koncepcji kształcenia nauczycieli. Jego istotnym novum jest opracowanie i dobór treści zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 roku. Oprócz teorii z zakresu dydaktyki ogólnej, przedstawionej na sposób kompendium, podręcznik ma część praktyczną w postaci scenariuszy zajęć ze studentami oraz kart pracy do wykorzystania na ćwiczeniach lub konwersatoriach. Zaproponowane w nim strategie, metody nauczania–uczenia się i formy pracy bazują przede wszystkim na aktywności studenta, wykorzystują nauczanie hybrydowe, myśl konstruktywistyczną oraz nauczanie wyprzedzające. Zajęcia praktyczne realizowane na podstawie scenariuszy z podręcznika sprzyjają nabywaniu przez studentów kompetencji kluczowych, niezbędnych w procesie uczenia się przez całe życie, zwłaszcza rozumienia i tworzenia informacji, kompetencji cyfrowych, osobistych i społecznych oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. Podręcznik uwzględnia najnowszą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i dydaktyczną dotyczącą procesu kształcenia i wychowania, popartą badaniami własnymi autorki, a także jej wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej ze studentami i czynnymi zawodowo nauczycielami. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Anna Maria Wójcik ISBN92742 Ksiki Nauki spoeczne humanistyczne ekonomiczne Pedagogika. Udzia nauczycieli opiekunów praktyk w procesie ksztacenia 4. Podstawy dydaktyki dla studentów przygotowujcych si do zawodu nauczyciela Uniwersytet Marii CurieSkodowskiej Anna Maria Wójcik Podrcznik 3591 z podrczniki i pomoce naukowe do wszystkich . Anna Maria Wójcik.


Nauczyciel Student

do kupienia na multiszop.pl za jedyne 2951 z Rabat 26. Autor Wójcik Anna Maria wydawnictwo UMCS. Opis i dane produktu. Podstawy dydaktyki dla studentów przyg. 2 zarzdza si co nastpuje 1. pkt 1 oraz pkt 36. przedmiotem dydaktyki byo zawsze ksztacenie i organizacja procesu prowadzcego do opanowania wiedzy i umiejtnoci. Absolwent bdzie wyposaony w podstawy wiedzy i umiejtnoci z zakresu penej realizacji zada dydaktycznych wychowawczych i opiekuczych potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela. Strona 1 z 4 Instrukcja praktyki cigej dla studentów kierunku MATEMATYKA studiów I i II stopnia przygotowujcych si zgodnie z planem studiów do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki w roku akademickim INFORMACJE OGÓLNE 1. Karty pracy dla uczniów z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym i znacznym. Podstawy Dydaktyki Dla Studentów Przygotowujcych Si Do Zawodu Nauczyciela. Podstawy dydaktyki dla studentów przygotowujcych si do zawodu nauczyciela podrcznik akademicki do wykadów i wicze BIBLIOTEKA GÓWNA US . Opis Podstawy dydaktyki dla studentów przygotowujcych si do zawodu nauczyciela Wójcik Anna Maria. Podstawy dydaktyki dla studentów przygotowujcych si do zawodu nauczyciela.


Książki, metodyki, artykuły w formacie PDF Podstawy dydaktyki dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela PDF. Tworzenie ebooków, e-booków, epubów, mobi i PDF Wójcik Anna Maria.

Podstawy DydaktykiGig Book News Links


Contact Email