Gig Book News

Dywersja i sabotaż w Polsce podczas II wojny światowej. Konspiracja, szkolenie, pieniądzePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Cosban-Woytycha Stefan, Sobczak Ryszard

"Autorzy, na podstawie samodzielnie zgromadzonej bazy źródłowej i badań własnych oraz literatury przedmiotu, przeprowadzili interesującą analizę i próbę syntezy jednego z mniej spenetrowanego problemu, związanego z dywersją i konspiracją Polaków podczas II wojny światowej. Fenomen planowanych i realizowanych działań destrukcyjnych polegał na tym, że były one inspirowane, finansowane i kierowane przez ośrodek przywódczy znajdujący się poza granicami Polski. Problem podjęty przez Autorów uznaję za oryginalny, ciągle aktualny i trafnie postawiony, tym bardziej że wpisuje się do obszaru badań mało jeszcze ukazanego w literaturze przedmiotu.Ramy chronologiczne pracy uznaję za merytorycznie uzasadnione, pomimo że początkowo w tytule planowanej publikacji nie zostały określone. (...) Nie budzi zastrzeżeń pewne, świadomie zaplanowane przez Autorów, złamanie jedności terytorialnej narracji. Wymagała tego analiza wybranych aspektów aktywności konspiracyjnej Polaków na terenie okupowanych przez Niemców i Sowietów ziem oraz dowódców wojskowych na uchodźstwie. Strukturę pracy oceniam jako poprawną. Tekst podzielony został na pięć części. Rozdział 1 nosi charakter opisowy. Autorzy, wyłącznie na podstawie publikacji, przedstawili początki działalności szkoleniowej w zakresie sabotażu i dywersji, prowadzonej w Polsce w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej. W rozdziale 2 zatytułowanym „Rząd Polski na Uchodźstwie a narodziny tajnych operacji specjalnych” ukazane zostały problemy pomocy brytyjskiej oraz Rządu RP dla podziemia w Kraju. (...) Część rozdziału 3, ze względu na autorskie wykorzystanie materiałów archiwalnych w przeprowadzonej analizie, nosi nowatorski charakter. Rozdziały 4 i 5 zostały oparte głównie na materiałach archiwalnych, dlatego przeprowadzoną analizę i próbę syntezy uznaję za oryginalne i wartościowe. (...) Opracowane na podstawie materiałów źródłowych tabele stanowią ważne uzupełnienie analizowanych problemów. (...) Przygotowana do publikacji praca broni się swoją oryginalnością, dlatego uważam, że po wniesieniu niezbędnych uzupełnień i przeprowadzeniu końcowej korekty redakcyjnej powinna zostać opublikowana. Recenzowany tekst przygotowany do druku jest opracowaniem udanym i potrzebnym, napisany z dociekliwością badawczą. Publikacja wypełni lukę w badaniach dotyczących problemów dywersji i sabotażu prowadzonych przez Polaków podczas II wojny światowej." Prof. dr hab. Adam Sudoł, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San Marino


"Autorzy, na podstawie samodzielnie zgromadzonej bazy źródłowej i badań własnych oraz literatury przedmiotu, przeprowadzili interesującą analizę i próbę syntezy jednego z mniej spenetrowanego problemu, związanego z dywersją i konspiracją Polaków podczas II wojny światowej. Fenomen planowanych i realizowanych działań destrukcyjnych polegał na tym, że były one inspirowane, finansowane i kierowane przez ośrodek przywódczy znajdujący się poza granicami Polski. Problem podjęty przez Autorów uznaję za oryginalny, ciągle aktualny i trafnie postawiony, tym bardziej że wpisuje się do obszaru badań mało jeszcze ukazanego w literaturze przedmiotu.Ramy chronologiczne pracy uznaję za merytorycznie uzasadnione, pomimo że początkowo w tytule planowanej publikacji nie zostały określone. (...) Nie budzi zastrzeżeń pewne, świadomie zaplanowane przez Autorów, złamanie jedności terytorialnej narracji. Wymagała tego analiza wybranych aspektów aktywności konspiracyjnej Polaków na terenie okupowanych przez Niemców i Sowietów ziem oraz dowódców wojskowych na uchodźstwie. Strukturę pracy oceniam jako poprawną. Tekst podzielony został na pięć części. Rozdział 1 nosi charakter opisowy. Autorzy, wyłącznie na podstawie publikacji, przedstawili początki działalności szkoleniowej w zakresie sabotażu i dywersji, prowadzonej w Polsce w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej. W rozdziale 2 zatytułowanym „Rząd Polski na Uchodźstwie a narodziny tajnych operacji specjalnych” ukazane zostały problemy pomocy brytyjskiej oraz Rządu RP dla podziemia w Kraju. (...) Część rozdziału 3, ze względu na autorskie wykorzystanie materiałów archiwalnych w przeprowadzonej analizie, nosi nowatorski charakter. Rozdziały 4 i 5 zostały oparte głównie na materiałach archiwalnych, dlatego przeprowadzoną analizę i próbę syntezy uznaję za oryginalne i wartościowe. (...) Opracowane na podstawie materiałów źródłowych tabele stanowią ważne uzupełnienie analizowanych problemów. (...) Przygotowana do publikacji praca broni się swoją oryginalnością, dlatego uważam, że po wniesieniu niezbędnych uzupełnień i przeprowadzeniu końcowej korekty redakcyjnej powinna zostać opublikowana. Recenzowany tekst przygotowany do druku jest opracowaniem udanym i potrzebnym, napisany z dociekliwością badawczą. Publikacja wypełni lukę w badaniach dotyczących problemów dywersji i sabotażu prowadzonych przez Polaków podczas II wojny światowej." Prof. dr hab. Adam Sudoł, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San Marino


CosbanWoytycha Stefan SZOBCZAK RYSZARD Dywersja i . Autorzy na podstawie samodzielnie zgromadzonej bazy ródowej i bada wasnych oraz literatury przedmiotu przeprowadzili interesujc analiz i prób syntezy jednego z mniej spenetrowanego problemu zwizanego. Celem wadz polskich podczas II wojny wiatowej byo odzyskanie niepodlegoci oraz odbudowa pastwa w granicach co najmniej z sierpnia 1939 z przyczeniem obszaru Prus Wschodnich Gdaska Pomorza i lska Opolskiego. Dywersja i sabota w Polsce podczas II wojny wiatowej. Mia on charakter raczej sportowy ni woj skowy.


Konspiracja Polska

Stefan CosbanWoytycha Ryszard Sobczak 60. Dywersja dziaanie wojenne polegajce na odwróceniu uwagi wroga najczciej z uyciem broni. Autorzy na podstawie samodzielnie zgromadzonej bazy ródowej i bada wasnych oraz literatury przedmiotu przeprowadzili interesujc analiz i prób syntezy jednego z mniej spenetrowanego problemu zwizanego z dywersj i konspiracj Polaków podczas II wojny wiatowej. Konspiracja . II wojny wiatowej. Konspiracja szkolenie pienidze Stefan CosbanWoytycha Ryszard Szobczak. W listopadzie 1943 roku w czasie ofensywy radzieckiej która zmusia do odwrotu wojsko hitlerowskie dowództwo AK przystpio do realizacji planu Burzao którym szerzej w dalszej czci pracy którego celem politycznym byo przejcie wadzy na wyzwolonych terenach Polski i powitanie armii radzieckiej jako gospodarz tych terenów.


e-booki do pobrania Dywersja i sabotaż w Polsce podczas II wojny światowej. Konspiracja, szkolenie, pieniądze PDF. Książki i opracowania do pobrania Cosban-Woytycha Stefan, Sobczak Ryszard.Gig Book News Links


Contact Email