Gig Book News

Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymiPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Wojciechowski Michał, Popowski Remigiusz

Jest to interlinearny przekład tekstu ksiąg Nowego Testamentu z języka greckiego. Ma on na celu ­ przez zastosowanie metody filologicznej – oddać, najbardziej dokładnie jak to możliwe, sens poszczególnych wyrazów użytych w tekście oryginalnym. Dlatego też, przy korzystaniu z tego przekładu konieczne jest uważne zastanowienie się nad każdym zdaniem i uporządkowanie szyku wyrazów. Każdej linii tekstu greckiego towarzyszą równolegle dwie inne. Linia górna opisuje umownymi kodami typ części mowy, przypadek, rodzaj, liczbę, tryb, stronę, czas itd. danego wyrazu. Linia dolna natomiast zawiera etymologiczne tłumaczenie polskie. Kody wyjaśnia dołączony klucz gramatyczny. Autorzy klucza morfologicznego uwzględnili częściowo także funkcję wyrazów w zdaniu.


Jest to interlinearny przekład tekstu ksiąg Nowego Testamentu z języka greckiego. Ma on na celu ­ przez zastosowanie metody filologicznej – oddać, najbardziej dokładnie jak to możliwe, sens poszczególnych wyrazów użytych w tekście oryginalnym. Dlatego też, przy korzystaniu z tego przekładu konieczne jest uważne zastanowienie się nad każdym zdaniem i uporządkowanie szyku wyrazów. Każdej linii tekstu greckiego towarzyszą równolegle dwie inne. Linia górna opisuje umownymi kodami typ części mowy, przypadek, rodzaj, liczbę, tryb, stronę, czas itd. danego wyrazu. Linia dolna natomiast zawiera etymologiczne tłumaczenie polskie. Kody wyjaśnia dołączony klucz gramatyczny. Autorzy klucza morfologicznego uwzględnili częściowo także funkcję wyrazów w zdaniu.


Ten sownik udostpnia jeszcze inn. Ksika Greckopolski Nowy Testament. Szczegóy Grecko polski Nowy Testament. Na uwag take zasuguj Hebrajskopolski Stary Testament PICIOKSIG.


Biblia Tłumaczenie Interlinearne

Przekadem dosownym 2002 wydanym przez Ewangeliczny Instytut Biblijny EIB za zgod autorów a take Bibli Gdask z uwzgldnieniem Uwspóczenionej Biblii Gdaskiej wydanej przez Fundacj Wrota Nadziei Toru 2009 wydaniem interlinearnym z kodami gramatycznymi ks. GreckoPolski Nowy Testament wydanie interlinearne z kluczem gramatycznym z kodami Stronga i Popowskiego oraz pen transliteracj greckiego tekstu Wydanie gruntownie poprawione przeredagowane i uzupenione znajdziesz w kategorii Autor Popowski. Pierwsze wydanie ukazao si w 19941 nakadem Oficyny Wydawniczej Vocatio. Chcielimy z przyjemnoci poinformowa e zosta dodany nowy modu z . Greckopolski Nowy Testament. Kody wyjania doczony klucz gramatyczny. Ceny od 9900 z do 10800 z. wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi autorstwa Wojciechowski Micha Popowski Remigiusz dostpna w Sklepie EMPIK.COM w cenie. Zobacz inne Religia . Greckopolski Nowy Testament daje moliwo dostpu do caego nowotestamentalnego tekstu dostpu niemal bezporedniego tzn. Rzecz fundamentalna dla suchajcych Sowa Boego. Micha Wojciechowski Wydawca Oficyna wydawnicza Vocatio Katolicyzm. Mihaa Wojciehowskiego. Wydanie interlinearne z kluczem gramatycznym z kodami Stronga i Popowskiego oraz pen transliteracj greckiego tekstu jest . Greckopolski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznym czyli Wydanie z 2003 roku czyli wydanie które ukazao si 440 lat po pierwszym wydaniu tumaczenia wykonanego przez polskich protestantów kalwinów i.


Tysiące e-booków online Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi PDF. Katalogi e-booków Biblioteka PDF Wojciechowski Michał, Popowski Remigiusz.

Interlinearny Przekład Biblii Interlinearne Tłumaczenie Pisma Świętego Biblia Grecka Online Przekład Interlinearny Biblia Po Grecku Biblia InterlinearnaGig Book News Links


Contact Email