Gig Book News

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświatyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Marciniak Lidia

Publikacja zawiera zbiór ponad 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów ustawy o systemie oświaty, jak i Prawa oświatowego. Każda procedura wskazuje odpowiednio: termin wykonania danego zadania, podmioty uczestniczące w jego realizacji, podstawę prawną wraz z komentarzem. Procedury dotyczą takich zagadnień, jak: zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych, powierzenie i odwołanie funkcji kierowniczych w oświacie, wychowanie przedszkolne, dotacje dla szkół i placówek, kształcenie zawodowe, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i nauki, egzaminy i sprawdziany, nadzór pedagogiczny, kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne, pomoc materialna dla uczniów, finanse publiczne i kontrola zarządcza, system informacji oświatowej, ochrona danych osobowych, bhp w placówce oświatowej, krajoznawstwo i turystyka. Każdą procedurę uzupełniają wzory dokumentów dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.  Opracowanie uwzględnia stan prawny wynikający z przepisów ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r.: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Na mocy tych przepisów zostały przygotowane procedury dotyczące m.in.: przekształcania szkół i zespołów z mocy prawa, opracowywania, zatwierdzania oraz dokonywania zmian w arkuszu organizacyjnym szkoły, przedszkola, placówki oświatowej, ruchu kadrowego nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, rekrutacji do szkół i przedszkoli. Opracowanie kontynuowane jest w drugiej części pt. Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 2. Karta nauczyciela, prawo pracy oraz przepisy wprowadzające prawo oświatowe (2017). Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Publikacja zawiera zbiór ponad 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów ustawy o systemie oświaty, jak i Prawa oświatowego. Każda procedura wskazuje odpowiednio: termin wykonania danego zadania, podmioty uczestniczące w jego realizacji, podstawę prawną wraz z komentarzem. Procedury dotyczą takich zagadnień, jak: zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych, powierzenie i odwołanie funkcji kierowniczych w oświacie, wychowanie przedszkolne, dotacje dla szkół i placówek, kształcenie zawodowe, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i nauki, egzaminy i sprawdziany, nadzór pedagogiczny, kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne, pomoc materialna dla uczniów, finanse publiczne i kontrola zarządcza, system informacji oświatowej, ochrona danych osobowych, bhp w placówce oświatowej, krajoznawstwo i turystyka. Każdą procedurę uzupełniają wzory dokumentów dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.  Opracowanie uwzględnia stan prawny wynikający z przepisów ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r.: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Na mocy tych przepisów zostały przygotowane procedury dotyczące m.in.: przekształcania szkół i zespołów z mocy prawa, opracowywania, zatwierdzania oraz dokonywania zmian w arkuszu organizacyjnym szkoły, przedszkola, placówki oświatowej, ruchu kadrowego nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, rekrutacji do szkół i przedszkoli. Opracowanie kontynuowane jest w drugiej części pt. Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 2. Karta nauczyciela, prawo pracy oraz przepisy wprowadzające prawo oświatowe (2017). Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Prawo owiatowe i system owiaty z serii MERITUM zawiera zbiór ponad 50 procedur stosowanych w szkoach przedszkolach placówkach owiatowych oraz organach prowadzcych i sprawujcych nad nimi nadzór. poznaj najnowsze zmiany p Edukadry. Procedury przygotowane zostay w oparciu o opracowania znajdujce si w serwisie LEX Prawo Owiatowe. Dotycz one takich zagadnie jak .


System Oświaty

Ksika Procedury owiatowe z wzorami dokumentów. Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkoach przedszkolach placówkach owiatowych oraz organach sprawujcych nad nimi nadzór wynikajce zarówno z przepisów ustawy Karty Nauczyciela ustawy o pracownikach samorzdowych jak i przepisów Kodeksu pracy i aktów wykonawczych. Procedury owiatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo owiatowe i system owiaty Marciniak Lidia Wolters Kluwer. Tytu Procedury owiatowe z wzorami dokumentów. Cena od13561 z.Publikacja obejmuje obszerny zbiór procedur stosowanych w szkoach pr Format PDF EPUB MOBI porównaj ceny ebooków w polskich ksigarniach i kup najtaniej. dodaj do koszyka. Statut przedszkola po reformie owiaty prezentuje praktyczne aspekty dotyczce opracowywania i uchwalania statutu przedszkola. Prawo owiatowe i system owiaty z serii MERITUM 2017 ISBN9788380928305 Ksiki Prawo . Procedury owiatowe z wzorami dokumentów. PAKIET z serii MERITUM Procedury owiatowe z wzorami dokumentów. Profesjonalne . Prawo owiatowe i system owiaty.


E-książki do pobrania w formacie PDF Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty PDF. Bazar książek PDF Marciniak Lidia.Gig Book News Links


Contact Email