Gig Book News

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracjiPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jonas Krzysztof

W ostatnich latach sektor ubezpieczeń w Polsce podlega dynamicznym przemianom, co sprzyja wzrostowi zainteresowania zasadami funkcjonowania zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji również od strony rachunkowości. Specyfika rachunkowości tych jednostek wyraża się zarówno w odrębności aktów prawnych regulujących ją, specyfiki używanej terminologii, jak i sprawozdawczości finansowej. W zamyśle autora niniejsze opracowanie ma zapoznać czytelnika z wybranymi zagadnieniami z dziedziny rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji według obowiązujących obecnie przepisów. Prezentując rachunkowość tych jednostek autor starał się dokonać wyboru najistotniejszych zagadnień decydujących o specyfice rozwiązań zarówno od strony terminologicznej, jak i ewidencyjnej. W książce przybliżono również problematykę sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Oddając w ręce odbiorców niniejsze opracowanie autor żywi nadzieję, iż przyczyni się ono do pogłębienia wiedzy na temat rachunkowości jako dziedziny nauki, a szczególnie rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


W ostatnich latach sektor ubezpieczeń w Polsce podlega dynamicznym przemianom, co sprzyja wzrostowi zainteresowania zasadami funkcjonowania zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji również od strony rachunkowości. Specyfika rachunkowości tych jednostek wyraża się zarówno w odrębności aktów prawnych regulujących ją, specyfiki używanej terminologii, jak i sprawozdawczości finansowej. W zamyśle autora niniejsze opracowanie ma zapoznać czytelnika z wybranymi zagadnieniami z dziedziny rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji według obowiązujących obecnie przepisów. Prezentując rachunkowość tych jednostek autor starał się dokonać wyboru najistotniejszych zagadnień decydujących o specyfice rozwiązań zarówno od strony terminologicznej, jak i ewidencyjnej. W książce przybliżono również problematykę sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Oddając w ręce odbiorców niniejsze opracowanie autor żywi nadzieję, iż przyczyni się ono do pogłębienia wiedzy na temat rachunkowości jako dziedziny nauki, a szczególnie rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


4 Niniejsze rozporzdzenie byo poprzedzone rozporzdzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. weszo w ycie rozporzdzenie ministra finansów z 12 kwietnia 2016 r. Rachunkowo zakadów ubezpiecze i zakadów reasekuracji. Rachunkowo zakadów ubezpiecze i zakadów reasekuracji opiera si co do ogólnej zasady na ustawie o rachunkowoci. Ksika Koszt dostawy ju od 0.00.


Krzysztof Jonas

zakres informacji . Stanowi on uzupenienie ksiki Rachunkowo zakadów ubezpiecze i zakadów reasekuracji. Zbiór zada jest przeznaczony jako pomoc naukowa przy realizacji zaj z rachunkowoci zakadów ubezpiecze i zakadów reasekuracji. Ksika posiada 250 stron i zostaa wydana w 2021 r. Zobacz koniecznie Ksiki i czasopisma Rachunkowo zakadów ubezpiecze i zakadów reasekuracji w cenie 55.00 z. W porównaniu do. W ksice przybliono równie problematyk sprawozdawczoci finansowej zakadów ubezpiecze i zakadów reasekuracji. 1849 które traci moc z dniem wejcia w ycie niniejszego rozporzdzenia zgodnie z art. 9 umowa reasekuracji  . Autor Krzysztof Jonas Wydawca Difin ISBN .


Skąd pobrać książki za darmo Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji PDF. Darmowe książki w formacie PDF do pobrania Jonas Krzysztof.Gig Book News Links


Contact Email