Gig Book News

Podstawy rachunkowości instrumentów finansowychPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Kotyla Cyryl

Opracowanie omawia podstawowe zasady rachunkowości instrumentów finansowych – ich ujmowanie, wycenę początkową, aktualizację wartości oraz ujawnianie i prezentację informacji w sprawozdaniu finansowym. Zasady teoretyczne rachunkowości instrumentów finansowych zostały zilustrowane przykładami liczbowymi, zadaniami do samodzielnego rozwiązania oraz pytaniami testowymi, które mają na celu łatwiejsze ich zrozumienie i przyswojenie. Przedstawiane treści dotyczą ujęcia rachunkowego instrumentów finansowych wykorzystywanych przede wszystkim dla celów zabezpieczeń oraz spekulacyjnych w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.) według stanu prawnego na 1 stycznia 2016 r. Publikacja adresowane przede wszystkim do pracowników służb księgowych oraz studentów kierunku rachunkowość, którzy chcieliby zapoznać się z podstawami rachunkowości instrumentów finansowych.


Opracowanie omawia podstawowe zasady rachunkowości instrumentów finansowych – ich ujmowanie, wycenę początkową, aktualizację wartości oraz ujawnianie i prezentację informacji w sprawozdaniu finansowym. Zasady teoretyczne rachunkowości instrumentów finansowych zostały zilustrowane przykładami liczbowymi, zadaniami do samodzielnego rozwiązania oraz pytaniami testowymi, które mają na celu łatwiejsze ich zrozumienie i przyswojenie. Przedstawiane treści dotyczą ujęcia rachunkowego instrumentów finansowych wykorzystywanych przede wszystkim dla celów zabezpieczeń oraz spekulacyjnych w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.) według stanu prawnego na 1 stycznia 2016 r. Publikacja adresowane przede wszystkim do pracowników służb księgowych oraz studentów kierunku rachunkowość, którzy chcieliby zapoznać się z podstawami rachunkowości instrumentów finansowych.


Rachunkowo instrumentów finansowych staje si coraz bardziej .   Podstawy rachunkowoci instrumentów finansowych ODDK Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp.k. Sposób prezentacji w ksigach rachunkowych . 2001 nr 149 poz. Ksika Podstawy Rachunkowoci Instrumentów Finansowych od 3266 z porównanie cen w 1 sklepach.


Sylwia Kotyla

w sprawie szczegóowych zasad uznawania metod wyceny zakresu ujawniania i sposobu prezentacji. maych jednostek tzn. podatkowemu Stosuj przepisy zawarte w UOR ust. Kategorie instrumentów finansowych 50. Autorzy Cyryl Kotyla Wydawnictwo Orodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK Opracowanie omawia podstawowe zasady rachunkowoci instrumentów finansowych ich ujmowanie wycen pocztkow aktualizacj wartoci oraz. Rada nadzorcza spóki sporzdza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiajce. Opracowanie omawia podstawowe zasady rachunkowoci instrumentów finansowych ich ujmowanie wycen pocztkow aktualizacj wartoci oraz ujawnianie i prezentacj informacji w sprawozdaniu finansowym. Dla instrumentów pochodnych o charakterze nieopcyjnym oraz dunych papierów wartociowych stosowane s modele bazujce na zdyskontowanych przepywach pieninych. Nasza oferta obejmuje wycen instrumentów pochodnych zarówno na potrzeby sprawozdawczoci finansowej jak i realnego zastosowania w ramach strategii zabezpiecze przed . Regulacje rachunkowoci instrumentów finansowych.


Darmowe książki w formacie PDF do pobrania Podstawy rachunkowości instrumentów finansowych PDF. Dobre książki PDF Kotyla Cyryl.Gig Book News Links


Contact Email