Gig Book News

Księga Przypowieści SalomonaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

Teatr w słuchowisku oparty na powstałym w 1905 roku, pisanym wykwintną polszczyzną przekładzie tej księgi, dokonanym przez wybitnego znawcę języka hebrajskiego, religii i kultury żydowskiej, rabina Izaaka Cylkowa.Nośnik/Format: CD-Audio (liczba nośników: 2).CD1: Księga Przypowieści Salomona (CD-Audio)... dopókiż bezmyślni będziecie miłowali bezmyślność...... albowiem Wiekuisty tylko użycza mądrości...... pamiętaj o Nim...... a będziesz żył!...... pij wodę z własnej krynicy...... aby cię uchować od kobiety niecnej...... albowiem dużo trupów położyła...... stworzył mnie Wiekuisty...... kto nierozumny niechaj wstąpi tu!...... kto w niewinności postępuje...... kto sprawiedliwość wysiewa...... kto rzetelnie mówi...... kto słowo lekceważy...... kto biednego uciemięża...... kto napomnienia nienawidzi...... przez miłość i prawdę zostaje wina odpuszczona...CD2: Księga Przypowieści Salomona (CD-Audio)... kto uniewinnia złoczyńcę...... śmierć i życie są w mocy języka...... nieszczęściem dla ojca jest syn głupi...... dwojaka waga i dwojaka miara...... Wiekuisty, który serca waży...... miłuje On tego, kto ma serce czyste... a nadzieja twoja nie zginie...... mądrością bywa dom zbudowany...... tak słowo wypowiedziane stosownie...... nie przystoi cześć głupiemu...... a człowieka ocenia się podług sławy jego...... już dla kęsa chleba może zawinić...... ale pokorny dostąpi chwały...... fałsz i słowo kłamstwa oddal ode mnie...... a z uśmiechem spogląda na dzień przyszły...


Teatr w słuchowisku oparty na powstałym w 1905 roku, pisanym wykwintną polszczyzną przekładzie tej księgi, dokonanym przez wybitnego znawcę języka hebrajskiego, religii i kultury żydowskiej, rabina Izaaka Cylkowa.Nośnik/Format: CD-Audio (liczba nośników: 2).CD1: Księga Przypowieści Salomona (CD-Audio)... dopókiż bezmyślni będziecie miłowali bezmyślność...... albowiem Wiekuisty tylko użycza mądrości...... pamiętaj o Nim...... a będziesz żył!...... pij wodę z własnej krynicy...... aby cię uchować od kobiety niecnej...... albowiem dużo trupów położyła...... stworzył mnie Wiekuisty...... kto nierozumny niechaj wstąpi tu!...... kto w niewinności postępuje...... kto sprawiedliwość wysiewa...... kto rzetelnie mówi...... kto słowo lekceważy...... kto biednego uciemięża...... kto napomnienia nienawidzi...... przez miłość i prawdę zostaje wina odpuszczona...CD2: Księga Przypowieści Salomona (CD-Audio)... kto uniewinnia złoczyńcę...... śmierć i życie są w mocy języka...... nieszczęściem dla ojca jest syn głupi...... dwojaka waga i dwojaka miara...... Wiekuisty, który serca waży...... miłuje On tego, kto ma serce czyste... a nadzieja twoja nie zginie...... mądrością bywa dom zbudowany...... tak słowo wypowiedziane stosownie...... nie przystoi cześć głupiemu...... a człowieka ocenia się podług sławy jego...... już dla kęsa chleba może zawinić...... ale pokorny dostąpi chwały...... fałsz i słowo kłamstwa oddal ode mnie...... a z uśmiechem spogląda na dzień przyszły...


Ksiga Kaznodziei Salomona 31921 Bw 5Wiedz bowiem ywi e musz umrze lecz umarli nic nie wiedz i ju nie ma dla nich adnej zapaty gdy ich imi idzie w zapomnienie. Przypowieci Salomona 30. Dodaj do ulubionych Schowek Kopiuj werset Kopiuj krótki odnonik Kopiuj dugi odnonik . Ksiga Przysów jest jedn z ksig dydaktycznych Starego Testamentu. Pierwsza Ksiga Kronik 1Krn Druga Ksiga Kronik 2Krn Ksiga Ezdrasza Ezd Ksiga Nehemiasza Ne Ksiga Estery Est Ksiga HiobaJoba HiJb Ksiga PsalmówPsaterz Ps Ksiga Przysów Przypowieci Salomona Prz Ksiga KoheletaEklezjastesa Kaznodziei Salomona KohKzn Pie nad pieniami Pnp Ksiga Izajasza Iz.


Księga Przypowieści

Data zakoczenia cena 45 z. Ksiga Przysów studium w audycjach Trans World Radio pi 3 57 Autor Marek Cielar. Ksiga Mdroci Mdr Mdro Salomona w katolickim i prawosawnym kanonie Biblii jedna z dydaktycznych mdrociowych ksig Starego Testamentu zaliczan do ksig deuterokanonicznych. Gniew króla jest jak pomruk lwa kto go rozgniewa . Ksigi biblijne w tumaczeniu Rabina Izaaka Cylkowa dostpne online. Zobacz i zamów z dostaw ju od 699 z Promocje nawet do 50 kliknij i sprawd . Jeeli mówi Chod z nami Przypowieci Salomona 19 Nowa Biblia Gdaska NBG Lepszy biedny co postpuje w swej prostocie ni taki co ma przewrotne usta i jest gupcem. Piotr przytoczy ten werset w swoim licie 1Ptr 48. Jeli naprawd kogo kochasz to nie demaskujesz jego saboci tylko je zakrywasz.


Książki elektroniczne najsłynniejszy PDF Księga Przypowieści Salomona PDF. e-booki do pobrania .

Księga SalomonaGig Book News Links


Contact Email