Gig Book News

Pola Eksploatacji Utworów AudiowizualnychPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Ślęzak Piotr

Książka jest przeznaczona dla osób, których działalność zawodowa wiąże się z tworzeniem i rozpowszechnianiem filmów, a zwłaszcza środowisk twórczych, producentów i pracowników stacji telewizyjnych. Praca zawiera informacje potrzebne studentom wydziałów prawa i szkół filmowych.


Książka jest przeznaczona dla osób, których działalność zawodowa wiąże się z tworzeniem i rozpowszechnianiem filmów, a zwłaszcza środowisk twórczych, producentów i pracowników stacji telewizyjnych. Praca zawiera informacje potrzebne studentom wydziałów prawa i szkół filmowych.


1 obejmuje nastpujce pola eksploatacji 1 stosowanie wprowadzanie wywietlanie przekazywanie i przechowywanie niezalenie od formatu systemu lub standardu. 10 obejmuje nastpujce pola eksploatacji stosowanie wprowadzanie wywietlanie przekazywanie i przechowywanie niezalenie od formatu systemu lub standardu. utworów w rozumieniu prawa autorskiego jest pytanie o pola eksploatacji. by I Ku 2004 Cited by 5 o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest ochrona utworów. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços. To spotkania praktyków a przede wszystkim pasjonatów poznaskiego rodowiska prawników IP.


Twórczość Audiowizualna

Droit de suite 147 6.2. Rozwaania autora dotycz równie norm prawa wspólnotowego i midzynarodowego opisujcych róne. we utwory audiowizualne utwory architektoniczne i architektonicznourbanis . na polu eksploatacji publiczne odtwarzanie. Publiczne odtworzenie utworu jest jednym z pól eksploatacji za które autorowi bd producentowi naley si wynagrodzenie. Zacznik nr 1 a do Zasad udostpniania materiaów audiowizualnych Telewizji Polskiej Spóka Akcyjna podmiotom zewntrznym. Wicej w portfel Australijskie nowe pósodki Zmiany w dostpie do usug onl . Zabocki Micha J. Pola eksploatacji Odrbne pola eksploatacji stanowi w szczególnoci. Odrbne pola eksploatacji Dz.U. t.j. 21 u.p.a.p.p. Ksika obejmuje prób stworzenia teoretycznej definicji pola eksploatacji i analiz poszczególnych pól eksploatacji utworów audiowizualnych. ZAPA dziaa w oparciu o zezwolenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.. Zobacz inne Prawo i administracja najtasze i najlepsze oferty. Sposoby wykorzystania utworów pola eksploatacji.


Pobieranie e-booka Pola Eksploatacji Utworów Audiowizualnych PDF. E-książki w formacie PDF, epub, mobi Ślęzak Piotr.Gig Book News Links


Contact Email