Gig Book News

Asertywność menedżeraPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Król-Fijewska Maria, Fijewski Piotr

We współczesnym świecie asertywność stała się jedną z podstawowych kompetencji oczekiwanych i wymaganych od menedżera. Asertywność jest umiejętnością posługiwania się w różnych sytuacjach łagodną stanowczością w obronie własnych racji, ale bez wchodzenia w konflikt z racjami innych. Aby być asertywnym, należy nauczyć się: • odmawiać • wyrażać własne poglądy i bronić ich • nie bać się krytyki i reagować na nią • bronić się przed agresją • konstruktywnie wyrażać złość • wydawać polecenia i komunikować swoje oczekiwania • chwalić innych • prezentować siebie Ten poradnik pomaga nauczyć się bycia asertywnym. Można go polecić nie tylko obecnym i przyszłym menedżerom, ale także psychologom, socjologom, dziennikarzom, urzędnikom różnych szczebli oraz studentom wyższych uczelni i słuchaczom studiów podyplomowych.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


We współczesnym świecie asertywność stała się jedną z podstawowych kompetencji oczekiwanych i wymaganych od menedżera. Asertywność jest umiejętnością posługiwania się w różnych sytuacjach łagodną stanowczością w obronie własnych racji, ale bez wchodzenia w konflikt z racjami innych. Aby być asertywnym, należy nauczyć się: • odmawiać • wyrażać własne poglądy i bronić ich • nie bać się krytyki i reagować na nią • bronić się przed agresją • konstruktywnie wyrażać złość • wydawać polecenia i komunikować swoje oczekiwania • chwalić innych • prezentować siebie Ten poradnik pomaga nauczyć się bycia asertywnym. Można go polecić nie tylko obecnym i przyszłym menedżerom, ale także psychologom, socjologom, dziennikarzom, urzędnikom różnych szczebli oraz studentom wyższych uczelni i słuchaczom studiów podyplomowych.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Wydawnictwo Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Kiedy byo inaczej . Dlaczego warto byd asertywnym w pracy? 4. Wnioskodawca zapozna si z informacj o przetwarzaniu danych osobowych. Aby dodawa komentarze musisz si zalogowa .


Asertywność Managera

Asertywno jest . Aby by asertywnym menederem naley nauczy si wydawa polecenia i przekazywa swoje oczekiwania chwali innych i prezentowa siebie nie ba si . Data zakoczenia 20200719 cena 2191 z. 10 12 kwietnia 2019 Warszawa 250000 zos. Asertywno jest umiejtnoci posugiwania si w rónych sytuacjach agodn stanowczoci w obronie wasnych racji ale bez wchodzenia w konflikt z racjami innych. Asertywno nie oznacza ignorowania emocji i de innyh ludzi lecz raczej zdolno do realizacji zaoonyh celuw mimo negatywnyh naciskuw otoczenia racjonaln dbao o wasne interesy z uwzgldnieniem interesuw innyh. Wydawnictwo PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Asertywno menedera jak rozwija i wzmacnia 131217 Warto si zastanowi co kryje si za hasem Asertywno menedera poniewa jest ona bardzo czsto powtarzana przez szefów i stawiana jako jedno z kryteriów oceny pracy osoby zarzdzajcej. Sprawd nasz ofert. Wzmacnia postaw asertywn menedera wobec siebie i innych. praca zbiorowa Encyklopedia Biaych plam Tom 13 NaOs. Informacje o Asertywno menedera 9480685911 w archiwum Allegro. Download Citation On Marta MISZCZAK published Zarzdzanie emocjami w relacjach zawodowych rozmowa oceniajca Find read and cite all the research you need on ResearchGate. Obecnie od menederów wymaga si wielu kompetencji a jedn z nich jest niewtpliwie asertywno. Asertywno to umiejtno wyraania wasnych uczu opinii pragnie w rónych sytuacjach ycia zawodowego rodzinnego i towarzyskiego w sposób otwarty i pozbawiony lku a zarazem respektujcy uczucia i postawy innych.


E-książki do pobrania w formacie PDF Asertywność menedżera PDF. e-booki z biblioteki PDF Król-Fijewska Maria, Fijewski Piotr.Gig Book News Links


Contact Email