Gig Book News

Empatia, moralność a życie społecznePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

Publikacja jest pierwszym szerokim polskim opracowaniem problematyki empatii z punktu widzenia socjologii, stanowiącym interesujące wprowadzenie do bardziej szczegółowych zagadnień z pogranicza socjologii moralności, historii idei moralnych i socjologii emocji. Autorzy prezentują kwestie teoretyczne i metodologiczne dotyczące badania empatii oraz przedstawiają wyniki własnych studiów nad funkcjonowaniem empatii w powiązaniu z różnymi zjawiskami ze sfery moralności, literatury, sztuki, z sytuacją osób niepełnosprawnych, nieheteroseksualnych, Żydów czy imigrantów. Rozpatrują kulturowo-strukturalne przyczyny wykluczania pewnych kategorii osób i doświadczeń z „empatycznej wspólnoty”, a także opisują mechanizmy społecznego konstruowania takich wspólnot na przykładzie tzw. mrocznej turystyki do miejsc zagłady i miejsc narodowej pamięci. Empatia wiąże się moralnością. W ujęciu filozoficznym i teologicznym empatię zbyt często traktuje się jako stan i przeżycie naturalne, uniwersalne i spontaniczne, za mało miejsca zaś poświęca się analizowaniu jej jako dyspozycji poddanej socjalizacji, zróżnicowaniom o charakterze międzykulturowym, historycznym i społecznym, wiążącej się z funkcjonowaniem ludzi w ich rolach społecznych i zawodowych. W ujęciu socjologicznym, reprezentowanym przez autorów, empatia analizowana jest jako cecha o charakterze społecznym, tzn. podlegająca społecznemu uczeniu, kontroli społecznej i interpretacji kulturowej, której ramy wyznaczają uwarunkowania kulturowe, religijne, światopoglądowe, polityczne, instytucjonalne i sytuacyjne. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Publikacja jest pierwszym szerokim polskim opracowaniem problematyki empatii z punktu widzenia socjologii, stanowiącym interesujące wprowadzenie do bardziej szczegółowych zagadnień z pogranicza socjologii moralności, historii idei moralnych i socjologii emocji. Autorzy prezentują kwestie teoretyczne i metodologiczne dotyczące badania empatii oraz przedstawiają wyniki własnych studiów nad funkcjonowaniem empatii w powiązaniu z różnymi zjawiskami ze sfery moralności, literatury, sztuki, z sytuacją osób niepełnosprawnych, nieheteroseksualnych, Żydów czy imigrantów. Rozpatrują kulturowo-strukturalne przyczyny wykluczania pewnych kategorii osób i doświadczeń z „empatycznej wspólnoty”, a także opisują mechanizmy społecznego konstruowania takich wspólnot na przykładzie tzw. mrocznej turystyki do miejsc zagłady i miejsc narodowej pamięci. Empatia wiąże się moralnością. W ujęciu filozoficznym i teologicznym empatię zbyt często traktuje się jako stan i przeżycie naturalne, uniwersalne i spontaniczne, za mało miejsca zaś poświęca się analizowaniu jej jako dyspozycji poddanej socjalizacji, zróżnicowaniom o charakterze międzykulturowym, historycznym i społecznym, wiążącej się z funkcjonowaniem ludzi w ich rolach społecznych i zawodowych. W ujęciu socjologicznym, reprezentowanym przez autorów, empatia analizowana jest jako cecha o charakterze społecznym, tzn. podlegająca społecznemu uczeniu, kontroli społecznej i interpretacji kulturowej, której ramy wyznaczają uwarunkowania kulturowe, religijne, światopoglądowe, polityczne, instytucjonalne i sytuacyjne. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Data zakoczenia 20190904 cena 3240 z. Brak w magazynie. Szybkie wysyki. Na czym polega zasadnicza rónica? Czsto sdzi si e ycie spoeczne ludzi jest mniej brutalne. Wspieranie empatii u dorosych 15.


Moralność Społeczna

Ksika Empatia moralno a ycie spoeczne Pawlik Wojciech red. Socjologia moralnoci dyscyplina socjologii zajmujca si badaniem systemów moralnych ich funkcjonowania w spoecznociach czy spoeczestwach mechanizmów funkcjonowania moralnoci i zjawisk moralnych ich genezy i wpywu na spoeczestwo. Wojciech Pawlik Cena 29.38 Pobierz darmowy fragment Publikacja jest pierwszym szerokim polskim opracowaniem problematyki empatii z punktu widzenia socjologii stanowicym interesujce wprowadzenie. Empatia moralno a ycie spoeczne. Empatia moralno a ycie spoeczne Red Pawlik Wojciech. s.26 Bekoff i Pierce dokumentuj szereg zwierzcych zachowa przypisujc je do zdefiniowanych przez siebie kategorii 1 Wspópraca która obejmuje altruizm wzajemno uczciwo i zaufanie 2 Empatia która obejmuje wspóczucie wspóczucie aob i pociech. Ksiki okadka mikka 5 Wysyamy w 24h punkty odbioru 0 z. Informacje o Empatia moralno a ycie spoeczne 7547715582 w archiwum Allegro. W ujciu filozoficznym i teologicznym empati zbyt czsto traktuje. Zniki w sklepach internetowych nawet do 70 taniej Sprawd jak kupi taniej Empatia moralno a ycie spoeczne.


Biblioteka Naukowa Empatia, moralność a życie społeczne PDF. Elektroniczna baza książek cz .Gig Book News Links


Contact Email