Gig Book News

Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy genderPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Desperak Izabela

Publikacja zawiera analizę transformacji w Polsce z perspektywy społecznej zmiany uwzględniającej wymiar płci. Składa się na nią prezentacja teoretycznego zaplecza i metodologicznych założeń, następnie omówienie wybranych wymiarów analizy (takich jak rynek pracy, przestrzeń publiczna, dyskurs publiczny, polityki płci) na podstawie literatury przedmiotu i badań autorki, a na koniec opis badań własnych obejmujących wspomniane wymiary analizy (wyrywkowo) z lat 1989-2015. Autorka bada treści gazet i czasopism (z lat 1989, 2009), ogłoszeń o pracę (1995-2010), reklam telewizyjnych (1997, 2010) oraz telewizyjnych kampanii parlamentarnych i prezydenckich kampanii wyborczych (1999, 2000, 2010, 2011, 2015). Na tle innych prac poświęconych transformacji w Polsce publikację tę wyróżnia przyjęcie teoretycznej i badawczej perspektywy gender oraz niezwykle szeroki zakres czasowy i metodologiczny prezentowanych badań, dotyczących także najnowszych wydarzeń, m.in. kampanii wyborczych z 2015 r. oraz fenomenu nowego ruchu kobiet - Czarnych Protestów, Strajku Kobiet i Marszy Czarnych Parasolek. Książka jest kierowana zarówno do badaczy społecznych, jak i specjalistów z zakresu nauk o polityce oraz do przedstawicielek i przedstawicieli studiów gender. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Publikacja zawiera analizę transformacji w Polsce z perspektywy społecznej zmiany uwzględniającej wymiar płci. Składa się na nią prezentacja teoretycznego zaplecza i metodologicznych założeń, następnie omówienie wybranych wymiarów analizy (takich jak rynek pracy, przestrzeń publiczna, dyskurs publiczny, polityki płci) na podstawie literatury przedmiotu i badań autorki, a na koniec opis badań własnych obejmujących wspomniane wymiary analizy (wyrywkowo) z lat 1989-2015. Autorka bada treści gazet i czasopism (z lat 1989, 2009), ogłoszeń o pracę (1995-2010), reklam telewizyjnych (1997, 2010) oraz telewizyjnych kampanii parlamentarnych i prezydenckich kampanii wyborczych (1999, 2000, 2010, 2011, 2015). Na tle innych prac poświęconych transformacji w Polsce publikację tę wyróżnia przyjęcie teoretycznej i badawczej perspektywy gender oraz niezwykle szeroki zakres czasowy i metodologiczny prezentowanych badań, dotyczących także najnowszych wydarzeń, m.in. kampanii wyborczych z 2015 r. oraz fenomenu nowego ruchu kobiet - Czarnych Protestów, Strajku Kobiet i Marszy Czarnych Parasolek. Książka jest kierowana zarówno do badaczy społecznych, jak i specjalistów z zakresu nauk o polityce oraz do przedstawicielek i przedstawicieli studiów gender. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


  Izabela Desperak ZMIANY. Wydanie drugie zmienione i poprawione. Publikacja zawiera analiz transformacji w Polsce z perspektywy spoecznej zmiany uwzgldniajcej wymiar pci. Pokazuj one e pe jest wanym elementem warunkujcym tosamo i sytuacj spoeczn a bez wzicia pod uwag kulturowych uwarunkowa pci trudno opisa spoeczestwo i mechanizmy nim rz.


Zmiana Płci W Polsce

Czonkini zespou Krytyki Politycznej i Rady Kongresu. Znajd zarezerwuj i wypoycz ksik w bibliotece. 31.68 z pozycja dostpna. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender. Niniejsza praca opisuje transformacj z perspektywy kobiet. 202136  EBook Pe zmiany. Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu . Sprawd i kup teraz . Wydanie drugie zmienione i poprawione Izabela Desperak Wydawnictwo. Desperak Izabela. Jzyk polski.


Książki elektroniczne Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender PDF. Czytanie dokumentów PDF Desperak Izabela.Gig Book News Links


Contact Email