Gig Book News

Życie, etyka, inni. Scherza i eseje filozoficzno-etycznePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Filek Jacek

Obszerny zbiór ważnych esejów znanego krakowskiego filozofa. Nicią przewodniąksiążki jest dopytywanie się o człowieka i o sposób jego bycia. Mimo pewnejróżnorodności formalnej i tematycznej wszystkie składające się na nią eseje jednoczyten sam sposób myślenia, kulminujący w nowym rozumieniu odpowiedzialności. Idzie wniej o takie myślenie o człowieku i jego byciu w świecie, które świadomie unikajednostronności i jałowości etyki akademickiej, pojmowanej jako izolowana dyscyplinauniwersytecka. Dlatego znajdziemy tam, oprócz wyrafinowanych spostrzeżeń na tematLévinasa, Heideggera czy Nietzschego, także osadzone mocno w codzienności przemyślenia podejmujące podstawowe - wedle autora - pytanie etyki: "jak żyć?". Trud codziennej konieczności udzielania odpowiedzi na to pytanie daleko wykracza bowiem poza frapującą dla opinii publicznej kazuistykę etyczną. Nawet podejmując takie przynależne jej i okrzyczane już tematy, jak eutanazja czy aborcja, autor każdorazowo otwiera zupełnie nową perspektywę myślenia, nieodmiennie skłaniając czytelnika do zajęcia samodzielnego i krytycznego stanowiska.                                                                                                                                         Jacek Filek – filozof, etyk, tłumacz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opublikował m.in. książki: Z badań nad istotą wartości etycznych (1995), Ontologizacja odpowiedzialności (1996), Filozofia jako etyka (2001, nominacja do Nagrody Jana Długosza dla najlepszej książki humanistycznej roku), Filozofia odpowiedzialności XX wieku (2003, nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i dopełniającą tę ostatnią antologię tekstów źródłowych (2004) oraz przeszło sto rozpraw i esejów filozoficznych. Jest ciągle czynnym cyklistą, który wraz z żoną przemierzył na rowerze całą Europę.


Obszerny zbiór ważnych esejów znanego krakowskiego filozofa. Nicią przewodniąksiążki jest dopytywanie się o człowieka i o sposób jego bycia. Mimo pewnejróżnorodności formalnej i tematycznej wszystkie składające się na nią eseje jednoczyten sam sposób myślenia, kulminujący w nowym rozumieniu odpowiedzialności. Idzie wniej o takie myślenie o człowieku i jego byciu w świecie, które świadomie unikajednostronności i jałowości etyki akademickiej, pojmowanej jako izolowana dyscyplinauniwersytecka. Dlatego znajdziemy tam, oprócz wyrafinowanych spostrzeżeń na tematLévinasa, Heideggera czy Nietzschego, także osadzone mocno w codzienności przemyślenia podejmujące podstawowe - wedle autora - pytanie etyki: "jak żyć?". Trud codziennej konieczności udzielania odpowiedzi na to pytanie daleko wykracza bowiem poza frapującą dla opinii publicznej kazuistykę etyczną. Nawet podejmując takie przynależne jej i okrzyczane już tematy, jak eutanazja czy aborcja, autor każdorazowo otwiera zupełnie nową perspektywę myślenia, nieodmiennie skłaniając czytelnika do zajęcia samodzielnego i krytycznego stanowiska.                                                                                                                                         Jacek Filek – filozof, etyk, tłumacz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opublikował m.in. książki: Z badań nad istotą wartości etycznych (1995), Ontologizacja odpowiedzialności (1996), Filozofia jako etyka (2001, nominacja do Nagrody Jana Długosza dla najlepszej książki humanistycznej roku), Filozofia odpowiedzialności XX wieku (2003, nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i dopełniającą tę ostatnią antologię tekstów źródłowych (2004) oraz przeszło sto rozpraw i esejów filozoficznych. Jest ciągle czynnym cyklistą, który wraz z żoną przemierzył na rowerze całą Europę.


Reinterpretacj 2013. filozof pracuje na Wydziale Filozofii Chrzecijaskiej UKSW wykadowca Szkoy Nauk Spoecznych IFiS PAN oraz Kolegium Civitas. Prawda i fasz. XX wieku 2003 nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego ycie etyk inni. Jakubowicz w K. Teksty ródowe.


Etyka Filozoficzna

Kraków Wydawnictwo Znak. Scherza i eseje filozoficznoetyczne autorstwa Filek Jacek dostpna w Sklepie EMPIK.COM w cenie . 32 KULTURA I WARTOCI NR 1 2012 ISSN ARTYKUY s. Opublikowa ponad 100 rozpraw i artykuów w czasopismach i. Podstawowym celem artykuu jest omówienie filozoficznych zaoe rozumienia wartoci którymi posuguje si Jerzy Hausner w koncepcji FirmyIdei. Jedno prawdy i wolnoci. Tymczasem uwana obserwacja wspóczesnego wiata pokazuje e na obszarze ycia ekonomicznego spoecznego i intelektualnego gro nieporozumie wynika z rozbienoci zapatrywa na sfer tego co. Nici przewodni ksiki jest dopytywanie si o czowieka i o sposób jego bycia. Scherza i eseje filozoficznoetyczne 2010 oraz Etyk. Wolnicka Warszawa Wydawnictwo Czarna Owca. Rónice midzy etyk ogóln a zawodow. Bioetycy analizuj dziaania czowieka zwizane ze zdobywaniem wiedzy biologicznej i medycznej jej zastosowaniami oraz z ingerencj czowieka w przyrod. Opublikowa ponad 100 rozpraw i . Reinterpretacj 2014. Wartoci a dobro i zo Kwartalnik Pedagogiczny 1999 nr 1.


Skąd możesz pobrać e-booki na swój czytnik i telefon za darmo Życie, etyka, inni. Scherza i eseje filozoficzno-etyczne PDF. Książki elektroniczne najsłynniejszy PDF Filek Jacek.Gig Book News Links


Contact Email