Gig Book News

Kodeks Prawa Kanonicznego. KomentarzPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Majer Piotr

Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz w zasadniczej części stanowi tłumaczenie komentarza opracowanego przez kanonistów hiszpańskich skupionych w Instytucie Martin de Azpilcueta, tj. centrum badawczym związanym z Wydziałem Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie. Komentarz uwzględnia nowelizację niektórych kanonów dokonane przez Jana Pawła II oraz Benedykta XVI.Oprócz tekstu Kodeksu Prawa Kanonicznego i komentarzy do poszczególnych kanonów, w opracowaniu zawarte są niektóre pozakodeksowe akty prawa powszechnego Kościoła oraz obowiązującego w Polsce.Publikacja została objęta patronatem Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz w zasadniczej części stanowi tłumaczenie komentarza opracowanego przez kanonistów hiszpańskich skupionych w Instytucie Martin de Azpilcueta, tj. centrum badawczym związanym z Wydziałem Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie. Komentarz uwzględnia nowelizację niektórych kanonów dokonane przez Jana Pawła II oraz Benedykta XVI.Oprócz tekstu Kodeksu Prawa Kanonicznego i komentarzy do poszczególnych kanonów, w opracowaniu zawarte są niektóre pozakodeksowe akty prawa powszechnego Kościoła oraz obowiązującego w Polsce.Publikacja została objęta patronatem Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Polskie wydanie uwzgldnia nowelizacje kanonów dokonane przez Jana Pawa II oraz Benedykta XVI. Racawickie 14 Organizatorzy Katedra Kocielnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL Komisja Prawnicza Oddzia PAN w Lublinie. Komentarz uwzgldnia nowelizacj niektórych kanonów dokonanych przez Jana Pawa II oraz Benedykta XVI. Krukowski Sztych Wydawnictwo Wydawnictwo Pallottinum. Lud Boy Tom II2 Ksiga II. 1245 Przy zachowaniu prawa biskupów diecezjalnych o których w kan.


Prawo Kanoniczne Online

II promulgatus 1983 Ksiga IV Uwicajce zadanie Kocioa Cz I Sakramenty Tytu VII MAESTWO kanony Rozdzia I Pasterska troska i czynnoci poprzedzajce zawarcie maestwa . Data zakoczenia 20200219 cena 28650 z. Kodeks w zasadniczej czci stanowi tumaczenie komentarza opracowanego przez kanonistów hiszpaskich skupionych w Instytucie Martin de Azpilcueta tj. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kocioa katolickiego. Biskupski Stefan. Hemperek Wojciech Góralski. Kodeks Prawa Kanonicznego. DECRETUM Num. Publikacja zawiera wszystkie wydane dotychczas interpretacje autentyczne kanonów Kodeksu.


Skąd pobrać książki za darmo Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz PDF. Katalogi e-booków Biblioteka PDF Majer Piotr.

Kodeks Prawa Kanonicznego 2018 Kodeks Prawa Kanonicznego Komentarz Kodeks Kanoniczny Kodeks Prawa KanonicznegoGig Book News Links


Contact Email