Gig Book News

Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim ze wzorami dokumentów i schematamiPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Ogonowska Adrianna, Łazor Marek, Barczak Anna

Publikacja obejmuje rozważania dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, które stanowią jedną z ważniejszych instytucji prawa ochrony środowiska i podstawowe narzędzie weryfikacji obranych kierunków rozwoju. Zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Autorzy przedstawiają m.in.: procedury ocen oddziaływania na środowisko, wyjątki od przeprowadzenia oceny strategicznej, wymagania dotyczące raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zasady udziału społeczeństwa i organizacji ekologicznych, postępowanie w sprawie naliczania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych. Książka zawiera schematy ilustrujące procedury ocen oddziaływania na środowisko, a także wzory dokumentów związanych z tymi procedurami np.: prognozę oddziaływania na środowisko, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia, postanowienie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko. Opracowanie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania ochroną środowiska: adwokatów, radców prawnych, przedsiębiorców, pracowników administracji rządowej i samorządowej. Może zainteresować również pracowników naukowych i studentów kierunków prawniczych i administracyjnych. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Publikacja obejmuje rozważania dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, które stanowią jedną z ważniejszych instytucji prawa ochrony środowiska i podstawowe narzędzie weryfikacji obranych kierunków rozwoju. Zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Autorzy przedstawiają m.in.: procedury ocen oddziaływania na środowisko, wyjątki od przeprowadzenia oceny strategicznej, wymagania dotyczące raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zasady udziału społeczeństwa i organizacji ekologicznych, postępowanie w sprawie naliczania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych. Książka zawiera schematy ilustrujące procedury ocen oddziaływania na środowisko, a także wzory dokumentów związanych z tymi procedurami np.: prognozę oddziaływania na środowisko, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia, postanowienie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko. Opracowanie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania ochroną środowiska: adwokatów, radców prawnych, przedsiębiorców, pracowników administracji rządowej i samorządowej. Może zainteresować również pracowników naukowych i studentów kierunków prawniczych i administracyjnych. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Barczak Anna Ogonowska Adrianna azor Marek Oceny oddziaywania na rodowisko w prawie polskim ze wzorami dokumentów i schematami Wolters Kluwer Warszawa 2018 ISBN 00057 ss. Procedury prawne pokazane w formie interaktywnych schematów dziki . Aspekty materialne i finansowe we wspóautorstwie Oceny oddziaywania na rodowisko w prawie polskim. Zakres oceny oddziaywania przedsiwzicia na rodowisko.


Adrianna Ogonowska Radca Prawny

Udzia spoeczestwa w procedurze strategicznej oceny oddziaywania na rodowisko. oraz standardów emisyjnych obowizujcych w polskim systemie prawa ochrony rodowiska w tym take tych które przewiduje si ustanowi na. Tre uwagi Miejsce w tekcie Odpowied na uwag I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. Atrakcyjne ceny i szybka dostawa. zaliczya równie dokumenty okrelone do ogólnie jako inne ni ww. Schemat.procedury.ponownej.oceny.oddziaywania.na.rodowisko . 1 zapewnia moliwo udziau spoeczestwa na zasadach i w trybie okrelonych w ustawie z dnia 3 padziernika 2008 r. 48 49b oraz 71a ustawy Prawo budowlane. protokó kijowski protokó w sprawie strategicznej oceny oddziaywa.


E-książki Najsłynniejsze biblioteki cyfrowe oferują książki Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim ze wzorami dokumentów i schematami PDF. E-booki w formacie PDF w Twojej dłoni Ogonowska Adrianna, Łazor Marek, Barczak Anna.Gig Book News Links


Contact Email