Gig Book News

Kontrola ZUS-prawa i obowiazki przedsiębiorcy oraz wzory pism z kom. Serwis Prawno-Pracowniczy 6/2016PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

"Kontrola ZUS – prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz wzory pism z komentarzem" Zasady przeprowadzania kontroli: 1.Rodzaje, zakres przedmiotowy, ograniczenia czasu trwania kontroli przeprowadzanych przez ZUS Częstotliwość kontroli ZUS Przepisy regulujące zasady kontroli Rodzaje kontroli ZUS Zakres przedmiotowy kontroli ZUS Czas trwania kontroli Zakaz równoczesnego prowadzenia kontroli 2. Wszczęcie postępowania kontrolnego przez ZUS Doręczenie upoważnienia Wyłączenie inspektora kontroli z postępowania 3. Przebieg czynności kontrolnych Miejsce prowadzenia kontroli Badanie dokumentacji i zabezpieczanie dowodów Przesłuchanie płatnika i świadków 4. Zakończenie i wyniki kontroli ZUS Protokół kontroli Zastrzeżenia do protokołu kontroli Decyzja ZUS II. Wzory formularzy z komentarzem 1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli 2. Wniosek płatnika o wszczęcie kontroli przed upływem 7-dniowego terminu od dnia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli 3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 4. Upoważnienie do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych „ucznia” 5. Upoważnienie osoby do reprezentowania płatnika składek w toku kontroli 6. Wpis w książce kontroli 7. Miejsce przeprowadzenia kontroli 8. Wezwanie do okazania/uzupełnienia dokumentów 9. Wyłączenie inspektora kontroli z postępowania 10. Wniosek o ukaranie płatnika składek za utrudnianie lub udaremnianie przeprowadzenia kontroli 11. Przerwanie i wznowienie kontroli 12. Sprzeciw wobec przekroczenia dopuszczalnego czasu kontroli 13. Przesłuchanie płatnika składek 14. Informacja dla płatnika o przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadków 15. Protokół kontroli 16. Zastrzeżenia do protokołu kontroli III.Odpowiedzi na pytania czytelników Czy w czasie kontroli ZUS może przesłuchiwać świadków? Czy można przeglądać w ZUS akta płatnika i sporządzać z nich fotokopie? Kiedy ZUS może przeprowadzać oględziny majątku przedsiębiorcy? Jakie dokumenty potwierdzające świadczenie pracy przez zatrudnioną osobę płatnik może okazać w toku kontroli ZUS? Jak należy rozliczyć nienależnie wypłacone świadczenia z zfśs? Jakie są konsekwencje wydania przez ZUS decyzji o pozorności zatrudnienia? Jak rozliczyć i wpłacić zaległe składki po kontroli ZUS? Jak skorygować dokumenty rozliczeniowe pracownika w przypadku zakwestionowania przez ZUS wysokości jego wynagrodzenia? Czy wniosek o wydanie interpretacji ZUS może spowodować kontrolę w firmie?


"Kontrola ZUS – prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz wzory pism z komentarzem" Zasady przeprowadzania kontroli: 1.Rodzaje, zakres przedmiotowy, ograniczenia czasu trwania kontroli przeprowadzanych przez ZUS Częstotliwość kontroli ZUS Przepisy regulujące zasady kontroli Rodzaje kontroli ZUS Zakres przedmiotowy kontroli ZUS Czas trwania kontroli Zakaz równoczesnego prowadzenia kontroli 2. Wszczęcie postępowania kontrolnego przez ZUS Doręczenie upoważnienia Wyłączenie inspektora kontroli z postępowania 3. Przebieg czynności kontrolnych Miejsce prowadzenia kontroli Badanie dokumentacji i zabezpieczanie dowodów Przesłuchanie płatnika i świadków 4. Zakończenie i wyniki kontroli ZUS Protokół kontroli Zastrzeżenia do protokołu kontroli Decyzja ZUS II. Wzory formularzy z komentarzem 1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli 2. Wniosek płatnika o wszczęcie kontroli przed upływem 7-dniowego terminu od dnia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli 3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 4. Upoważnienie do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych „ucznia” 5. Upoważnienie osoby do reprezentowania płatnika składek w toku kontroli 6. Wpis w książce kontroli 7. Miejsce przeprowadzenia kontroli 8. Wezwanie do okazania/uzupełnienia dokumentów 9. Wyłączenie inspektora kontroli z postępowania 10. Wniosek o ukaranie płatnika składek za utrudnianie lub udaremnianie przeprowadzenia kontroli 11. Przerwanie i wznowienie kontroli 12. Sprzeciw wobec przekroczenia dopuszczalnego czasu kontroli 13. Przesłuchanie płatnika składek 14. Informacja dla płatnika o przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadków 15. Protokół kontroli 16. Zastrzeżenia do protokołu kontroli III.Odpowiedzi na pytania czytelników Czy w czasie kontroli ZUS może przesłuchiwać świadków? Czy można przeglądać w ZUS akta płatnika i sporządzać z nich fotokopie? Kiedy ZUS może przeprowadzać oględziny majątku przedsiębiorcy? Jakie dokumenty potwierdzające świadczenie pracy przez zatrudnioną osobę płatnik może okazać w toku kontroli ZUS? Jak należy rozliczyć nienależnie wypłacone świadczenia z zfśs? Jakie są konsekwencje wydania przez ZUS decyzji o pozorności zatrudnienia? Jak rozliczyć i wpłacić zaległe składki po kontroli ZUS? Jak skorygować dokumenty rozliczeniowe pracownika w przypadku zakwestionowania przez ZUS wysokości jego wynagrodzenia? Czy wniosek o wydanie interpretacji ZUS może spowodować kontrolę w firmie?


Rodzaje zakres przedmiotowy ograniczenia czasu trwania kontroli przeprowadzanych przez ZUS Czstotliwo kontroli ZUS Przepisy regulujce zasady kontroli Rodzaje kontroli ZUS Zakres przedmiotowy kontroli ZUS Czas trwania kontroli Zakaz równoczesnego . Poruszana problematyka podatek dochodowy podatek VAT rachunkowo prawo pracy skadki ZUS zasiki emerytury. Rzecznik Finansowy informuje Klientów Idea Bank S.A. Ksika Serwis PrawnoPracowni. Andrzeju Grodku prof. Compra Kontrola ZUSprawa i obowiazki przedsiebiorcy oraz wzory pism z komentarzem.


Kom Serwis

Serwis PrawnoPracowniczy 62016 6004z. jest kobietamama która przygotowujc rano niadanie równoczenie kontroluje . dynamicznie rozwijajcych si zakadów i przedsibiorstw przemysowych w których . Kontrola ZUS prawa i obowizki kontrolowanego. Serwis PrawnoPracowni. Porady ekspertów o tematyce PIT CIT VAT prawo spóek zakadanie dziaalnoci zawieszanie dziaalnoci firma w UE leasing forum i porady internautów Infor.pl serwis dla ksigowych i profesjonalistów. Podstawa prawna Kodeks cywilny. W publikacji przedstawiamy krok po kroku procedur kontroln wraz ze wzorami pism i formularzy z którymi kontrolowany patnik zetknie si w toku kontroli na kolejnych jej etapach. Serwis PrawnoPracowniczy 162016 . Kontrola ZUS prawa i obowizki przedsibiorcy ZUS przeprowadza rutynowe kontrole raz na 45 lat.


E-książki do pobrania w formacie PDF Kontrola ZUS-prawa i obowiazki przedsiębiorcy oraz wzory pism z kom. Serwis Prawno-Pracowniczy 6/2016 PDF. baza danych książek .

Książka Kontroli ZusGig Book News Links


Contact Email